Norden runt

Beställare från hela Norden ger sin syn på olika frågeställningar. I detta nummer besvarar de frågan varför de har outsourcat sina stödfunktioner.

Varför har du outsourcat dina stödfunktioner?

Kent Nordvall, Head of Procurement, Real Estate and Security ManpowerGroup

ManpowerGroup (Sverige)
Kent Nordvall, Head of Procurement, Real Estate and Security

ManpowerGroup har valt att outsourca servicetjänsterna för att vi ska kunna fokusera på våra kunder, kandidater och resurskonsulter. Vidare så gör vi det för att få kontroll på våra kostnader. Det är en myt, att man har bättre koll på kostnaderna när man har servicetjänsterna inhouse. Det är precis tvärt om. Dessutom kan man ställa krav på leverantören att leverera till en bra SLA-nivå vilket också är svårt när man har tjänsterna i egen regi. Det har ManpowerGroup lärt sig av egna erfarenheter.

Det är en myt, att man har bättre koll på kostnaderna när man har servicetjänsterna inhouse. Det är precis tvärt om.

Kent Nordvall, Head of Procurement, Real Estate and Security, ManpowerGroup

Ilkka PalsolaIlkka PalsolaKemira (Finland)
Ilkka PalsolaIlkka Palsola, Development Manager

Vi ville koncentrera oss på vår egen kärnverksamhet. Som en följd av många pensionsavgångar och personskiften kändes det som en vettig lösning att outsourca stödfunktioner till en bra leverantör. Vi började med att outsourca serviceleveransen inom lokalvård och receptionsservice 2008. Det viktigaste är att en serviceleverantör kan hålla sitt servicelöfte och att det finns en bra balans mellan kvalitet och pris. Eftersom vi har varit nöjda med den service som Coor levererar, förnyade vi kontraktet förra året.

Bettina JensenPolisen (Danmark)
Bettina Jensen, Koncernservicechef på Polisen (Rigspolitiet)

Coor har stor erfarenhet av service management i stora komplexa verksamheter, och har visat att de kan lösa dessa uppgifter på ett tillfredställande sätt till ett konkurrenskraftigt pris. Därutöver har vi fått en innovativ leverantör, som i likhet med flera av de andra marknadsaktörerna ökar andelen tjänster som utförs med egna medarbetare. I Coor har Polisen också fått en leverantör som säkerställer att eventuella underleverantörer lever upp till de höga krav, som Polisen som offentlig aktör, ställer.

Dag SørensenArcus (Norge)
Dag Sørensen, Facility Manager, Arcus Gruppen AS

Ökad flexibilitet, ökat fokus på kostnader och kostnadskontroll samt att hitta ytterligare besparingsmöjligheter som vi inte tror att vi hade klarat om vi levererat i egen regi. Detta låg till grund för ArcusGruppens beslut om att outsourca.