Ulf Wretskog

Nu kör vi!!!

Det är lika bra att säga som det är: vi tycker att vi kan bli bättre. När det gäller integrerade FM-uppdrag till stora kunder med komplexa behov har vi utan tvekan marknadens bästa lösningar, men för något mindre serviceleveranser, vissa specialisttjänster och för industrin kan vi bli en bättre servicepartner. Och det ska vi.

Under många år har vi främst koncentrerat oss på de större och integrerade FM-uppdragen. För att kunna möta de behov våra kunder har idag behöver vi dock bli skarpare inom vissa områden. Från och med april inför vi därför en ny organisation i vår svenska verksamhet, där vi i princip delar in verksamheten i fyra tydliga grupper:

  • en för stora, integrerade FM-uppdrag,
  • en för mindre FM-uppdrag,
  • en för specialisttjänster (fastighet, säkerhet etc),
  • en för industriservicekunder (som vi levererar både industriservice och FM-tjänster till).

Med detta tror vi att vi förbättrar våra möjligheter att möta de olika behov vi ser idag på ett bättre sätt än tidigare.

Förutom att vi ställer om vår organisation ser vi också över våra processer och leveransmodeller. I detta arbete försöker vi dra nytta av all den erfarenhet som finns både i Coor och i Addici, som vi förvärvade i slutet av 2012. Ett konkret exempel på hur vi jobbar tillsammans är projektet "1+1=3", där vi gemensamt utvärderar olika lösningar för att välja den smartaste och bästa. Mer om detta projekt, och mer om andra aktuella arbeten inom Coor kan du läsa om i detta nummer av Nova.

För att kunna möta de behov våra kunder har idag behöver vi bli skarpare inom vissa områden.

Ulf Wretskog, VD, Coor i Sverige

Som ny vd för den svenska verksamheten är det min uppgift att ständigt anpassa vår verksamhet så att den motsvarar den efterfrågan vi möter, och jag ser med glädje fram mot att få rapportera om detta arbete här i Nova. På återhörande!

Stockholm i april 2013

Ulf Wretskog
Vd, Coor Service Management i Sverige

Ulf Wretskog

Ulf Wretskog

VD, Sverige

+46 (0)10-559 59 40

ulf.wretskog@coor.com