skruva upp

Nu skruvar vi upp kraven!

Årets miljörevision visar att Coors kunder är både engagerande och drivna i sitt miljöarbete. På tre år har man kommit så långt att det nu är nödvändigt att höja kraven för att nå guldnivån i Coors miljömärkning.

För många av Coors kunder står miljö och hållbarhet högt upp på agendan. För att kunna möta deras behov och möjlighet att välja klimatsmarta lösningar har Coor för tredje året i rad miljögranskat alla större leveranser ur ett miljöperspektiv. Eftersom det inte finns någon standard i branschen har Coor utvecklat ett eget verktyg som stöd i granskningen – Coor Green Services.

– I verktyget finns kriterier för de olika tjänster vi levererar. Miljökriterierna baseras på relevanta standarder inom respektive tjänsteområde, såsom Svanenmärkning för exempelvis lokalvårds- och restaurangtjänster, förklarar Ann-Charlotte Vejlö, projektledare för Coor Green Services.

Coors miljömärkning finns i två nivåer, guld och silver. För att få guld måste en verksamhet i stort sett uppfylla samtliga kriterier. För silver behöver de obligatoriska kriterierna uppfyllas, samt mer än hälften av de övriga. Varje år har antalet guld- och silverbelönade kunder ökat och så även i 2012 års granskning. Av de 119 utvärderade anläggningarna uppnådde 34 miljömärkningen Coor Green Services Gold (jämfört med tio, år 2011) och 77 anläggningar Coor Green Services Silver (jämfört med 64, år 2011).

– Intresset för miljöfrågor är stort bland våra kunder, och det är tydligt att många väljer lösningar som är hållbara för omvärldens och miljöns skull. Vårt verktyg gör dessa val lättare och ger en bra överblick av vad som krävs, säger Ann-Charlotte Vejlö.

Coor Green Services är ett dynamiskt utvärderingsverktyg, vilket innebär att kriterierna anpassas till utvecklingen över tiden. Att uppnå guldnivå ska vara svårt, men inte omöjligt.

Coor Green Services är ett dynamiskt utvärderingsverktyg. Att uppnå guldnivå ska vara svårt, men inte omöjligt.

Ann-Charlotte Veijö, Projektledare, Coor i Sverige

– Just nu ser vi över kriterierna inför nästa år, och eftersom det blev så många guldutmärkelser i år kommer vi att skruva åt kriterierna. Vi vill sporra och utmana våra kunder, och visa vad de kan göra för miljön på ett konkret sätt. Coor Green Services är ett fantasiskt verktyg, som hjälper oss att kunna föra en bra diskussion kring hållbarhetsfrågor, avslutar Ann-Charlotte Vejlö.

Läs mer

Här kan du se hela listan på guldnominerade kontor/anläggningar

Här kan du läsa mer om Coor Green Services

Ann Charlotte Vejlo

Ann-Charlotte Vejlö

Projektledare

+46 (0)10-559 52 77

ann.charlotte.vejlo@coor.com