UlfWretskog

30 000 fler medarbetare år 2025

Marknaden för outsourcade servicetjänster fick fäste i Norden på 90-talet. De tidigaste beställarna var främst internationella privata företag, som inspirerats av utvecklingen i länder som USA och England. Sedan dess har marknaden vuxit stadigt.

Coors egen årsomsättning har sedan 2005 ökat från cirka 2,5 till cirka 8 miljarder kronor, vilket i snitt innebär 16 procent per år. Jämfört med BNP-tillväxten i övrigt är det en fantastisk siffra. I dag har både industriservice- och FM-branschen utvecklats. Med en mognare marknad följer mer professionella beställare och leverantörer, vilket är sporrande och stimulerande. Som leverantör måste vi ständigt ligga steget före våra beställare. Det är därför naturligt, att vi tillsammans med andra ledande FM-leverantörer har tagit initiativ till en ny branschförening – Almega FM-företagen. Genom Almega FM-företagen kommer vi att driva och hantera frågor som är unika för vår bransch, till exempel att göra det enklare att anställa, uppmuntra unga att satsa på servicebranschen eller förbättra möjligheterna för anställda att utvecklas.

Kunskapen om vad industriservice och FM-verksamhet är och vilken roll vi spelar är tyvärr ganska låg. Detta trots att vi idag är en ganska stor bransch.

Ulf Wretskog, VD, Coor Sverige

Vår förhoppning är att Almega FM-företagen kan hjälpa oss att lyfta branschen. Kunskapen om vad industriservice och FM-verksamhet är och vilken roll vi spelar är tyvärr ganska låg. Detta trots att vi i dag är en ganska stor bransch. Tillsammans med de övriga initiativtagarna sysselsätter vi 26 000 personer bara i Sverige. Och vi räknar med fortsatt tillväxt – inom Almega FM-företagen tror vi att vi år 2025 kommer att sysselsätta 30 000 fler medarbetare i Sverige.

Det är ingen dålig ambition. Häng med på en spännande resa.

Stockholm i juni 2013

Ulf Wretskog

Ps: vill du veta mer om Almega FM-företagen, kolla in www.fmforetagen.se

Möt oss också i Almedalen inom ramen för Almega FM-företagen deltar i en paneldebatt den 2 juli

Ulf Wretskog

Ulf Wretskog

VD, Sverige

+46 (0)10-559 59 40

ulf.wretskog@coor.com