johanemmertz

”Logistik är görkul”

På Coor finns ledande kompetens inom många tjänsteområden. I detta inslag möter du Johan Emmertz, specialist på logistik, som förklarar varför logistik är roligt och viktigt.

Specialisten kommenterar

Vad är bra logistik?

Många har en bild av att logistik inte är så viktigt, men det är ett område med stora möjligheter till besparingar i såväl tid som pengar. Bra logistik är att utnyttja sin kapacitet maximalt. Det är kanske lättare sagt än gjort, men huvudsaken är att företag börjar skärskåda sin process för att hitta förbättringsmöjligheter. Hur ser processen ut från upphämtning till leverans? Vilka är kryphålen där det försvinner tid och pengar? En ganska vanlig tidstjuv i logistikkedjan är gamla vanor. Därför är det viktigt att våga ifrågasätta varje moment, och titta på varför man gör saker på ett visst sätt - för att det är det bästa sättet eller det sätt man är van att agera?

När vi på Coor skärskådar ett moment har vi en teoretisk idé om en förbättring. Vi testar den idén och mäter om utfallet blir bättre eller sämre. Utifrån den informationen kan vi sedan agera. Det gäller att vända på varje sten och systematiskt testa hela kedjan. Inte sällan är den svagaste länken information. När man inte får reda på var, när och hur blir det lätt missförstånd. I många fall kan man behöva förhålla sig till bestämda tidpunkter i kedjan vilket ofta försvårar logistiken för alla inblandade. Då måste man ändå ifrågasätta för vem det är viktigt och varför.

Det gäller att vända på varje sten och systematiskt testa hela kedjan.

Johan Emmertz, Logistikexpert, Coor Service Management

Hur skapar man effektiva transporter?

Vi arbetar exempelvis med GKN Aerospace och de interna transporterna inom området. Det betyder att vi transporterar material till de tre huvudverkstäderna som har produktion. Vi har 25 truckar som sköter transporterna inne på området. Enligt vårt avtal ska vi leverera inom 30 minuter vilket har skapat ett tryck på hur många truckar vi behöver. Vi är övertygade om att om vi får till bättre flöden behöver vi färre truckar och skapar även en smidigare arbetssituation i verkstäderna.

I dag skapar systemet en transportorder när en operatör är klar med en detalj i sin del i processen. Då ska vi leverera en ny detalj inom en halvtimme oberoende av när nästa operatör behöver den. I samarbete med kunden vill vi gå från ett push-system till ett pull-system, det vill säga att man får materialet när man behöver det och inte när operatören före dig är klar med den.

Vi har dessutom skapat "mjölkrundor" med eldragare som går mellan verkstäderna och som stannar på stationer för av- och pålastning. Tidigare skickades material mellan verkstäderna med stora dieseltruckar som egentligen var menade för tunga lass. Förutom att vi på ett snabbare och mer effektivt sätt får ut materialet är även miljövinsterna stora med eltransport istället för dieseldrivna fordon.

Vad finns det för utmaningar inom logistik?

Den stora utmaningen är att företag måste investera tid och resurser för att hitta de områden som går att förbättra och effektivisera. Det är svårt för många företag att prioritera den investeringen. Först och främst är det en investering som inte direkt berör deras kärnverksamhet utan som handlar om någonting vardagligt som bara ska fungera. Dessutom är det ingen som kan säga att om ni investerar i logistiken kommer ni att spara si eller så mycket. Innan man börjar titta på hela logistikkedjan är det svårt att veta hur mycket som går att spara. Att få till ett bra logistikarbete är lite av ett detektivarbete och det gäller att vända på varje sten och ha modet att ifrågasätta.

Är logistik ett område som är lämpligt för outsourcing?

Absolut, logistik är ett område som verkligen kan dra fördelar av andras erfarenheter. På Coor har vi specialistkunskaper inom ämnet, vi har erfarenheter från andra kunder och olika typer av flöden. Det innebär att vi har bredare kunskap än enskilda företag. Våra kunder ska inte behöva tänka på logistiken - de ska kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Eftersom vi har en bred erfarenhet är det lättare för oss att förbättra logistiken. Vi vet var vi ska leta efter tidstjuvar och vi är inte hemmablinda. Med det sagt är det givetvis så att all form av förbättringsarbete måste ske i samråd med kunden för att bli hållbart och genomförbart. Logistik är ett område med stor potential för besparingar, och det är kul att upptäcka att en liten åtgärd kan leda till stora besparingar. Har man väl börjat förbättra sin logistikkedja är det svårt att sluta.

Coor och logistik

På Coor finns marknadsledande kompetens och 150 personer som arbetar med olika typer av logistiktjänster.

Exempel på kunder:

GKN Aerospace, Volvo Cars, Sapa, SSAB, Trelleborg Sealing Profiles, Kemira

Exempel på uppdrag:

Trucktransporter inne på ett fabriksområde, Truckservice och truckuthyrning, Förrådshantering av råmaterial, färdigt gods och förnödenheter, Spedition

Johan Emmertz

Logistikexpert

+46 (0)10-559 52 34

johan.emmertz@coor.com