industriservice

”Näringslivet i Norden behöver integrerade industriservice- och FM-tjänster”

Parallellt med uppbyggnaden av en stark facility managementverksamhet har Coor sedan 2003 successivt byggt upp en stark industriservicekompetens, och är i dag marknadsledande även inom detta område. Här får vi reda på varför – och vad målsättningen med industriservicesatsningen är.

2003 etablerade sig Coor på industriservicemarknaden genom förvärvet av Miab, ett företag specialiserat på industriell rengöring. Det var en satsning som sedan dess accelererat. I dag är Coor en av de största nordiska aktörerna inom industriservice.

− Med varje steg vi har tagit har vi utvecklat och kompletterat vår kompetens eller vår geografiska närvaro. Vår strategi har varit att starta i Sverige, och bygga upp den kapacitet som krävs för att passa den industri som finns i och kring utvalda regioner - Bergslagen (med centrum i Hofors/Gävle), Mälardalen (med centrum i Finspång), västra Sverige (med centrum i Göteborg), södra Sverige (med centrum i Helsingborg), Skaraborg (med centrum i Skövde) och Småland/Blekinge (med centrum i Huskvarna), berättar Bengt Håkansson, vice vd och ansvarig för industriserviceverksamheten i Coor i Sverige.

Varje geografiskt industriservicecenter har den kapacitet som den regionala industrin behöver. Man kan fråga sig var i logiken ligger i att kombinera facility management- och industriservicetjänster. För Bengt Håkansson är svaret självklart:

− Gemensamt för de tjänster som Coor levererar är att de utförs i och omkring våra kunders anläggningar. För alla servicetjänster som utförs inom ett och samma område, både industriservicetjänster och FM-tjänster, finns stora lokala synergier att ta tillvara på. Ju fler lokala servicetjänster vi kan hantera som en integrerad helhet desto större är synenergierna. Eftersom näringslivsstrukturen i Norden består av en stor andel industri är det logiskt att vi har ett brett tjänsteutbud. Näringslivet i Norden behöver integrerade industriservice- och FM-tjänster.

Vi har byggt upp en stark position på marknaden idag. Vår styrka är vår breda kompetens kombinerat med kompetens på mycket hög teknisk nivå.

Kim Berghäll, Affärsansvarig för industriservice i södra Sverige, Coor

Coors industriserviceverksamhet

Coors industriserviceverksamhet är i dag störst i sitt slag i Sverige, där över 1 000 personer är verksamma inom olika industriserviceområden. Som exempel kan nämnas över 350 mekaniker, 130 elektriker och mer än 150 ingenjörer inom konstruktion, teknik, projektledning och underhåll.

− Vi har byggt upp en stark position på marknaden. Vår styrka är främst vår breda kompetens kombinerat med kompetens på hög teknisk nivå. Vi kan gå in och ta en kvalificerad dialog med många bolag i Norden, säger Kim Berghäll, affärsansvarig för industriservice i södra Sverige.

Att industriserviceverksamheten är geografiskt organiserad innebär dock vissa utmaningar när det gäller att överföra kunskap och erfarenhet mellan de olika områdena.

− Vi behöver bli bättre på att säkra erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring mellan de geografiska områdena, och vi jobbar därför aktivt med detta. Självklart blir vi ännu starkare om vi verkligen lyckas sprida lärdomar och smarta idéer tvärs över hela organisationen, säger Kim Berghäll.

I dag är det framförallt inom automotive/tillverkning, stål/papper/massa samt energi och kemi som kunderna är verksamma. Ambitionen är dock att bredda industriserviceverksamheten – dels branschmässigt, men också geografiskt. För att åstadkomma det har Coor nyligen infört en industriserviceorganisation på koncernnivå.

− Vi är nu väl rustade för att kunna vara ett bra stöd även i andra branscher och länder. Vi vill gärna se en inbrytning mot energiindustrin i Norge. Även livsmedelsbranschen i Sverige och Danmark är högintressant, liksom verkstads- och energiindustrin i Finland. Med vår stora erfarenhet och strukturerade arbetssätt känner vi oss mer än redo för att ta nästa steg, avslutar Bengt Håkansson.

Coors industriservicesatsning – steg för steg

  • 2004 förvärv av industrirengöringsbolaget Miab
  • 2006 förvärv av kärnkraftservicebolaget Stensand
  • 2008 outsourcingavtal om servicetjänster till kärnkraftverket Ringhals
  • 2008 förvärv av industriservicebolaget GR Sanering
  • 2009 förvärvet av Sapa Industriservice
  • 2010 outsourcingaffär med Kemira
  • 2011 förvärv av EuroMaint Industry
  • 2012 outsourcingaffär med Trelleborg
KimBerghall

Kim Berghäll

Affärsansvarig för industriservice i södra Sverige

+46 (0)500 91 72 14

kim.berghall@coor.com