mikaelstohr

På god väg

Under mars och april var Mikael Stöhr på resande fot. Som nytillträdd koncernchef har han gjort sin Eriksgata genom Norden för att skaffa sig en förståelse för Coors verksamhet. Kunskap som ska hjälpa till att rusta företaget för framtiden och säkra en fortsatt tillväxt. Och siktet är högt ställt.

Mikael Stöhr är 41 år. Han är född och uppvuxen i Lund, där han också har studerat och avlagt både jurist− och ekonomexamen. Mikael beskrivs som en handlingskraftig och drivande person, och trivs när tempot är högt. Han har en bred bakgrund från industri− och tjänsteverksamhet, både i Sverige och utomlands (främst Ryssland). Senast hade han rollen som koncernchef på logistikföretaget Green Cargo. Den 4 mars tillträdde han rollen som vd och koncernchef på Coor Service Management. Sin första tid har han ägnat sig åt att lyssna – på medarbetare, kunder och leverantörer.

− Om jag ska ge mig på en sammanfattning finns det mycket som är bra, inte minst den djupa och breda kompetensen som är helt unik. Vår samlade erfarenhet och kunskap gör att vi kan gå till vilket företag som helst i Norden och sätta ihop ett paket som ger effektivare lösningar inom integrerade FM− och industriserviceuppdrag. Vi har oerhört mycket att erbjuda, säger Mikael Stöhr.

Den samlade kompetensen är alltså en stor styrka, men för att nå full potential tror Mikael att vissa tjänstegrupper behöver lyftas fram tydligare.

− För att bli en riktigt bra serviceleverantör till industrin i Norden måste vi fokusera mer på industriserviceverksamheten. Vi lyfter därför upp det tjänsteområdet i koncernen och lägger det i en egen organisation med nordiskt uppdrag jämte de fyra befintliga landsorganisationerna.

Med örat mot marken men siktet mot framtiden ska vi fundera på vad vi behöver göra idag för att säkra tillväxt och vara den ledande serviceaktören även om tio år.

Mikael Stöhr, VD & Koncernchef, Coor Sverige

Mikael pratar med värme, glädje och stort engangemang om Coor. Han nämner flera styrkor som utmärker bolaget, till exempel stolthet, bra chefer och ett utpräglat kundfokus.

− Coor har haft en fantastisk utveckling, och jag är ödmjuk inför det goda arbete som hittills bedrivits inom bolaget. På bara de tre senaste åren har bolaget fördubblat sin omsättning från fyra till åtta miljarder kronor – och detta under en period där de flesta andra bolag haft stora problem.

Mikael ser en stimulerande utmaning i att fortsätta utveckla Coor. Frågan han ställer sig är vad som krävs för att koncernen ska vara framgångsrik också i framtiden. Hur ska erbjudandet se ut? Vad behöver kunderna? Vilka marknader ska bearbetas? Hur ska tjänsterna paketeras?

− För att kunna besvara dessa frågor har jag tillsammans med koncernledningen initierat ett strategiprojekt. Med örat mot marken men siktet mot framtiden ska vi fundera på vad vi behöver göra i dag för att säkra tillväxt och vara den ledande serviceaktören även om tio år.

I strategiprojektet tar ledningen även med sig lärdomar från förvärvet av Addici. Att bli en bättre leverantör för mindre kunder och inom olika segment är en utmaning som Mikael tar på stort allvar.

− Vi har fokuserat mycket på stora integrerade lösningar inom FM och industriservice. Men för att tillgodose de behov vi möter från kunder i dag måste vi bli skarpare inom vissa segment. Vi har påbörjat en anpassning av vår leveransorganisation och ser över våra processer och leveransmodeller.

Och vart är då Coor på väg? Vad hoppas Mikael på att uppnå om fem, tio eller kanske 20 år? Det glimtar till i Mikaels ögon.

− Då liksom nu är Coor ett välskött och välrenommerat bolag, som bidrar till att stärka konkurrenskraften i det nordiska näringslivet genom att vara en värdeskapande serviceleverantör. Vi har fortfarande samarbete med många av de kunder vi har i dag, men har också betydligt fler offentliga verksamheter och industrikunder i kundportföljen. I Norge har vi lyckats slå oss in på oljesidan, och i Finland har vi flera större, integrerade uppdrag. Kanske har vi också breddat vår verksamhet geografiskt, åtminstone om tio eller 20 år. Vem vet − om 20 år kanske vi tillhör de stora, internationella tjänstedrakarna?

Mikael Stöhr

Styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2013

+46 (0)10-559 59 35

mikael.stohr@coor.com