sorenjansson

Underhållsprocessen som lyfter nordisk industri

Genom en stor satsning kan Coor säkerställa att all service utgår från best practice och att leveransprocessen alltid är kvalitetssäkrad. Det gör man genom att standardisera normer, värderingar, kunskaper och färdigheter. Coor Maintenance Way (CMW) är vägen framåt för en underhållsverksamhet som ger ditt företag lönsam och driftsäker produktion.

Sören Jansson, teknikchef på Coor, är övertygad om att ett strukturerat arbetssätt med processer, mallar och rutiner skapar en underhållsleverans som ökar kundernas lönsamhet genom ökad produktion och driftssäkerhet.

− Om produktionen inte är tillförlitlig ökar följdkostnader som övertid och försenade leveranser. Med våra processer säkerställer vi att rätt saker görs i rätt tid och till rätt kvalitet. Med likriktade arbetssätt förstår alla inom företaget processen och vet vad de ska göra.

Om exempelvis hastighetsmätaren i din bil visar miles per hour har du egentligen ett exakt mått på hur fort du kör och för en del är det tillräckligt, men många har svårt att tolka den informationen. När hastigheten presenteras i kilometer per timme blir det lättare att fatta beslut, höja eller sänka hastigheten, och samma gäller för våra verksamheter inom industrin – vi måste förstå vilka storheter vi jobbar med.

− Alla ska rapportera på samma sätt, vi måste använda samma parametrar för att informationen ska vara användbar. När processen ser likadan ut på alla orter kan vi enkelt flytta resurser dit de gör mest nytta eller dra slutsatser från andras erfarenheter. Ett likriktat arbetssätt betyder att man direkt vet vad man ska göra. Då kan vi snabbt samla ihop det bästa teamet, säger Sören Jansson.

Coor Maintenance Way ska borga för ett effektivt underhåll och - allra helst - inget avhjälpande underhåll alls.

Sören Jansso, Teknikchef, Coor

Coor Maintenance Way

Coor Maintenance Way ska borga för ett effektivt underhåll och - allra helst - inget avhjälpande underhåll alls. Men då måste man analysera och kunna förutse vilka problem som kan komma och hur man kan undvika dem. En annan åtgärd som Coor har vidtagit för att öka kvaliteten i sin leverans är att certifiera alla tekniker och chefer som jobbar med underhåll enligt den internationella standarden EFNMS (European Expert in Maintenance Management).

Underhållsverksamhet påverkar lönsamheten i alla tillverkande företag. Först och främst måste det finnas en arbetsorderprocess som fungerar. Alla måste veta vad man ska göra och hur man ska rapportera. Nästa steg är att analysera, vissa maskiner drabbas av stopp oftare än andra, vissa maskiner är viktigare än andra - hur styr vi våra resurser så att de utnyttjas maximalt?

− Underhåll är egentligen en värdeskapande verksamhet, men ibland är det svårdefinierat och svårt att koppla specifika intäkter till utförda underhållsaktiviteter. Vad är en rimlig kostnad för att inte råka ut för stopp i sin produktion? Vilka kostnader är bra kostnader? Vilka utmaningar har företaget? Fördelningen måste vara rätt och man måste inta ett holistiskt synsätt för hela produktionskedjan, säger Sören Jansson.

Många gånger kommer Coor in som ett stöd för företag som vill öka sin produktivitet eller kanske står inför nya investeringar. Sören Jansson berättar om produktionssajter som inte gjort investeringar på 30 år.

− De har inte den färska erfarenhet som behövs för att ta rätt beslut och göra rätt analyser. Vi har specialister som dagligen jobbar med dessa frågor och som vet de sista rönen om hur maskinerna ska testas och som kan ifrågasätta information från leverantören. De samlade erfarenheterna från olika sajter och branscher betyder att vi har dragit slutsatser från flera olika lösningar och vet vad som är best practice.

Coor Maintenance Way är en av tre processer som Coor har definierat för att kvalitetssäkra och effektivisera sin leverans till industrin:

  • Coor Maintenance Way (CMW), underhållsprocesser som stödjer lönsamhet och hög driftsäkerhet genom bland annat styra inrapportering, historik samt nyckeltal för att säkerställa analys samt efterföljande förbättringsarbete.
  • Coor Project Management (CPM), processer för projektledning och projektstyrning som ska säkerställa att bland annat grindar (milstolpar), dokument och avrapportering/styrgruppsarbete hanteras enligt best practice.
  • Coor Industrial Engineering (CIE), processer för produktionsteknik och produktionsstyrning som ska säkerställa att bland annat vårt angreppssätt inom förbättringsarbete, produktionsuppföljning, investeringsarbete, LEAN etc. hanteras lika.
sorenjansson

Sören Jansson

Ansvarig chef Strategisk produktionsutveckling

+46 (0)500 91 70 49

soren.jansson@coor.com