Vad värdesätter du mest hos en serviceleverantör?

Nova frågade en av Sveriges största beställare, Stefan Gideskog, FM Manager på ICA.

Stefan Gideskog, FM Manager på ICAEn bra serviceleverantör är väl insatt i kundens verksamhet och önskemål. Detta för att snabbt kunna agera vid incidenter men också kunna föreslå effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

En förutsättning är då att bland annat vara "närvarande" på siten och ute i verksamheten.

Att löpande rondera siten för att proaktivt förekomma fel och brister samt snabbt åtgärda redan uppkomna fel.

En bra serviceleverantör är väl insatt i kundens verksamhet och önskemål.

Stefan Gideskog, FM Manager, ICA