services

En ny serie smarta koncept

Nu lanserar vi en ny produktserie, "Smart Concepts", som är en paketering av de mest populära koncept som vi själva har utvecklat. Till att börja med innehåller serien fyra smarta koncept. Om du inte har prövat något av dem är det hög tid att göra det.

Med målsättningen att utveckla effektiva och moderna lösningar har Coor med hjälp av ny teknik utvecklat en serie produkter som nu samlas under rubriken "Smart Concepts".

− Gemensamt för våra smart-produkter är att de förenklar tillvaron för serviceanvändare, beställare och för vår egen servicepersonal, säger Erik Johansson, kontraktschef på Coor, som varit delaktig i utvecklingen av smartprodukterna.

Erik berättar att utvecklingsprojekten för det mesta triggas av ett behov som Coor eller någon av Coors kunder identifierar. Ett exempel är utvecklingen av SmartFlow, en flexibel posthanteringsprocess.

− En av våra större kunder började jobba mer aktivitetsbaserat och med flexibla arbetsplatser. Att då ha fasta postfack var ingen bra lösning, och ur det behovet föddes idén till SmartFlow, som blivit en stor succé och används av mer än 20 000 användare hos flera av våra kunder.

Svårigheten i all produktutveckling är att satsa på rätt projekt. Det är viktigt att lösningarna leder till en verklig nytta för kunderna. Eftersom Coor är en stor serviceleverantör finns möjlighet att definiera behov som är likartade för många kunder. I dagsläget finns fyra väl beprövade smart-lösningar, och SmartMove, den femte, lanseras inom kort. Det är en webbaserad systemlösning som underlättar personalflyttar inom en verksamhet.

− SmartMove är ett system som förenklar hantering och genomförande av personalflyttar. Det är en tjänst vi utför i flera av våra kontrakt och vi kan med systemet hjälpa våra kunder ännu mer effektivt, berättar Eric Johansson.

Det är viktigt att lösningarna leder till en verklig nytta för kunderna.

Eric Johansson, Kontraktschef, Coor i Sverige

Under 2014 räknar Coor med att lansera ytterligare två-tre smarta koncept.

− I vår kultur på Coor ligger en strävan efter att ständigt utmana oss själva och utveckla det vi gör. I förlängningen betyder det att vi gör våra kunders vardag lite bättre och enklare. De smarta lösningarna är ett bevis på det, avslutar Eric Johansson.

Coor SmartRespons – enkel felanmälan via QR-koder

Unika QR-koder placeras på olika objekt, till exempel kaffemaskiner, kopieringsmaskiner eller hissar, och ger serviceanvändaren möjlighet att enkelt och snabbt göra en felanmälan på plats genom sin smartphone. När QR-koden läses av får personen upp ett formulär där hen enkelt prickar av en fördefinierad felanmälanorsak. QR-koden innehåller information om vilket objekt serviceanvändaren felanmäler. Ärendet går direkt in i Coors system. Önskas återkoppling fyller hen i sin mejladress.

Vem passar Coor SmartRespons för?

Kunder där de flesta medarbetare har en smartphone. Statistiken visar att antalet felanmälningar hos kunder med SmartRespons ökar med upp till 40 procent. 

Coor SmartUtilization – för ökad yteffektivitet

Med SmartUtilization mäts nyttjandegraden i olika kontorsytor. Värmekänsliga sensorer registrerar hur olika arbetsplatser, konferensrum och lokaler används. Mätningen är helt anonym – det är inte individer utan personer som registreras. Nyttjandegraden kan följas i realtid i en särskild portal, där också data samlas. Detta ger beställaren en bild av hur ytorna används på ett överskådligt och visuellt sätt, till exempel i form av så kallade ”heatmaps”. 

Vem passar Coor SmartUtilization för?

Alla verksamheter som vill arbeta aktivt med ytoptimering. SmartUtilization är ett redskap som ger tillförlitliga och visuella beslutsunderlag.

Coor SmartFlow – ett effektivt posthanteringssystem för mobil personal

SmartFlow är en process för posthantering. Serviceanvändaren får ett sms eller mejl om att post finns för avhämtning på ett centralt postutlämningsställe istället för i personliga postfack. Serviceanvändaren kan också enkelt välja bort reklam eller ändra postutlämningsställe om man flyttar till ett annat kontor (temporärt eller permanent) eller om man vill ha eftersändning till annan adress (exempelvis hemmet).  

Vem passar Coor SmartFlow för?

Verksamheter där rörligheten bland medarbetarna är hög, till exempel i projektbaserad verksamhet, eller där man ofta gör omflyttningar bland personalen. SmartRespons är en bra lösning för aktivitetsbaserade kontor där medarbetare inte sitter på samma platser varje dag.

Coor SmartID – en effektiv process för ID-kortshantering 

En it-baserad process för att hantera ID-kort – från beställning, godkännande, tillverkning och slutlig utlämning. Systemet är möjligt att integrera med HR-system och säkerhetssystem, vilket underlättar godkännandehanteringen och verkställandet. Systemet kan även kopplas till en obemannad fotostation (self-service). Med SmartID säkerställs en enhetlig process med hög tillgänglighet och minskad administration.

Vem passar Coor SmartID för?

Större kunder där ID-kortshanteringen behöver förbättras och ledtider kortas ner.

Eric Johansson

Kontraktschef

+46 76 809 99 50

eric.johansson@coor.com