Ulf Wretskog

Ring, kund ring

Ett nytt år står för dörren och även om vi är nöjda med vad vi åstadkommit under 2013 lovar vi att 2014 kan bli ännu bättre. Vi är så säkra på det att vi skrivit ner fyra nyårslöften till våra kunder. Du kan läsa dem här i Nova. Vill du veta mer konkret vad det innebär för dig, ring så berättar vi.

Vår vision är att vara förstahandsvalet för de kunder och medarbetare som vill samarbeta med eller jobba inom ett servicebolag. För att lyckas med det måste vi ha ett attraktivt erbjudande, både som leverantör och som arbetsgivare. Vi måste också vara lyhörda för hur vi uppfattas – vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

I arbetet med att förstå hur vi uppfattas är våra regelbundna, koncernövergripande undersökningar ett viktigt verktyg. Självklart försöker vi fånga upp synpunkter i den löpande dialogen, men undersökningarna är en värdefull temperaturmätare som hjälper oss att fokusera på rätt saker. Under hösten var det dags för en ny mätning, och i detta nummer av Nova presenterar vi resultatet på en övergripande nivå. Jag vill tacka alla kunder och medarbetare som tagit sig tid att besvara undersökningarna.

Vår vision är att vara förstahandsvalet för de kunder och medarbetare som vill samarbeta med eller jobba inom ett servicebolag.

Ulf Wretskog, VD, Coor Service Management i Sverige

Innan året är slut hinner vi lansera vår nya produktserie "Smart Concepts". Vi har helt enkelt plockat ihop våra mest populära koncept så att alla enkelt ska kunna ta del av effektiva och moderna lösningar som spar såväl resurser som pengar. Egentligen är det en win-win situation eftersom lösningarna förenklar tillvaron för serviceanvändare, beställare men även vår egen servicepersonal.

Som många av er redan vet så flyttade vi vårt huvudkontor till Kista för en månad sedan. I de nya lokalerna lever vi som vi lär med aktivtetsbaserade arbetsplatser som är helt flexibla. Givetvis kommer vi att skriva mer om det nya kontoret i Novas nästa nummer, men har ni redan nu vägarna förbi så kom in och säg hej. Jag bjuder på kaffet.

Till dess önskar jag er alla en riktigt god jul och ett spännande nytt år!

Ulf Wretskog
Vd, Coor Service Management i Sverige

Ulf Wretskog

Ulf Wretskog

VD, Sverige

+46 (0)10-559 59 40

ulf.wretskog@coor.com