Snabbare, trevligare, vassare och bättre

I vår ständiga strävan att utveckla oss själva och vår verksamhet har vi inför 2014 satt upp fyra nyårslöften, som vi kommer att jobba hårt för att uppfylla. Vi växlar upp och genomför en del förändringar som vi hoppas att du som kund kommer att uppfatta som inspirerande. Målsättningen är att vi ska bli en ännu bättre serviceleverantör.

1. Marknadens bästa lösningar

Coor ska vara en serviceleverantör för alla. Sedan tidigare har vi stor erfarenhet av att hantera komplexa lösningar för stora, krävande kunder – det är vi bäst i Norden på – men vi vill även bli bättre på kostnadseffektiva lösningar för mindre kunder. Under 2014 kommer vi därför att förpacka standardiserade lösningar som är bättre anpassade till det segmentet. Målet är att öka andelen mindre kunder, och det kommer vi att anstränga oss hårt för.

2. Vassare tjänster

Coor erbjuder över 100 servicetjänster, och har ledande expertis inom många av dessa. Under 2014 kommer vi att lyfta fram några tjänstegrupper där vi kommer att satsa särskilt: lokalvård, industriservice, fastighetsservice samt mat & dryck. Vi lovar att utveckla vårt erbjudande och anpassa dessa tjänster till olika marknadssegment. Vi kommer också att ta fram ytterligare två - tre unika produkter inom vår "smart concept"-serie, som vi kommer att erbjuda våra befintliga kunder.

3. Trevligare bemötande

Service är i mångt och mycket en fråga om leveransförmåga och attityd. Sedan något år tillbaka har vi på Coor börjat arbeta mer aktivt med attityder och bemötanden. Vi har en särskild utbildning, "Service i stjärnklass", där våra medarbetare diskuterar kundbemötande och får olika verktyg att använda i sitt arbete. Under 2014 kommer vi att intensifiera denna satsning. Läs mer om det i nästa nummer av Nova.

Vi växlar upp och genomför en del förändringar som vi hoppas att du som kund kommer att uppfatta som inspirerande.

Rikard Wannerholt, Chef för verksamhetsutveckling, Coor i Sverige

4. Grönare tjänster

Vi kommer att fortsätta förfina Coor Green Services – vårt unika verktyg för en revision av våra tjänster ur ett miljöperspektiv. Med hjälp av Coor Green Services kan vi föra en konstruktiv dialog med våra kunder och proaktivt föreslå miljöförbättrande åtgärder. Detta kommer stå i fokus även 2014.

Rikard Wannerholt

Rikard Wannerholt

Chef för verksamhetsutveckling

+46 702-36 44 51

rikard.wannerholt@coor.com