Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 1

UlfWretskog

Vi håller i längden

Vad är det som är avgörande i en upphandling? Och vad skulle krävas för att du som beställare skulle välja att förlänga ett etablerat samarbete med din nuvarande leverantör? Kort sagt – vad är det som krävs för en...

Läs mer
illustration

Hållbarhet inom servicesektorn

Den gängse definitionen av hållbar utveckling introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown år 1981, då han skrev att hållbar utveckling är att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande...

Läs mer
sparr

”Om det hjälper miljön? Absolut!”

Idag har många företag och organisationer en tydlig miljöprofil. Coors kunder är inget undantag. För att utveckla och säkra miljöarbetet både i den egna verksamheten och för kundernas räkning använder Coor det unika...

Läs mer
office

Välkommen in!

Här i Kista har vi skapat vårt drömkontor. Olika areor svarar mot olika behov. Men som en röd tråd igenom hela kontoret löper fokus på samarbete och platser att mötas på. Här får du en smygtitt på kontoret genom våra...

Läs mer
illustration

SmartMove – ett modernt sätt att flytta

I slutet av förra året lanserade Coor en produktserie, SmartConcepts, med fyra av de populäraste egenutvecklade koncepten. Just nu införs ytterligare ett koncept, SmartMove, som underlättar administrationen vid...

Läs mer
People

1 000 medarbetare på skolbänken

På Coor vet vi hemligheten bakom bra service. Det är samsyn med kunden och viljan att möta och överträffa den. Det låter kanske enkelt, men svårigheten är att leverera det varje dag och vid varje möte.

Läs mer
Coor

Vad är god service för dig?

Beställare från hela Norden ger sin syn på olika frågeställningar. I detta nummer besvarar de frågan vad god service innebär för dem.

Läs mer