sparr

”Om det hjälper miljön? Absolut!”

Idag har många företag och organisationer en tydlig miljöprofil. Coors kunder är inget undantag. För att utveckla och säkra miljöarbetet både i den egna verksamheten och för kundernas räkning använder Coor det unika miljöverktyget Coor Green Services.

För att bedriva ett framgångsrikt miljöarbete måste man arbeta strukturerat. Coor Green Services är ett effektivt utvärderingsverktyg som används för att kartlägga verksamheter och hitta förbättringspotential ur miljösynpunkt. Karin Sparr jobbar som kontraktschef på Coor och tycker att verktyget är viktigt och fungerar bra.

− När våra kunder outsourcar sina tjänster till oss tar vi över ansvaret, inte bara för utförandet, utan också för utveckling och förbättring. Det ligger i vårt åtagande att proaktivt komma med förslag på nya lösningar som antingen ger en kostnadsbesparing, kvalitetshöjning eller minskar miljöpåverkan, säger Karin Sparr.

Under 2013 genomförde Karin tillsammans med sina medarbetare sex miljögranskningar utifrån verktyget Coor Green Services. Granskningen innebär att alla tjänster som ingår i leveranserna kontrolleras. För varje tjänst finns ett antal miljökriterier uppsatta, som ger olika poäng.

− Vi besöker varje site för att kontrollera våra tjänster, intervjua medarbetare och leverantörer. Det ger oss en viktig bild av läget och ett bra underlag för de konkreta förslag på miljöförbättrande åtgärder som vi presenterar för våra kunder, säger Karin Sparr.

Ett exempel på åtgärd är att de bilar som Coor använder i leveransen inte får ha mer än en viss bränsleförbrukning, och bara köras av kundvärdar som är utbildade i sparsam bilkörning. Andra exempel är att kopieringsmaskiner måste ha dubbelsidig utskrift som default, att papper ska vara miljömärkt eller att kaffet rättvisemärkt. För lokalvård finns riktlinjer för kemikalieanvändning. Åtgärderna är många, och sammantaget kan de ge en stor på verkan på ett företags miljöarbete.

I årets Coor Green Services-revision granskades 125 siter. En site som kommer upp till 69 poäng tilldelas en silverutmärkelse och vid 80 poäng guldmärkning. Efter 2013 års granskning tilldelades 69 siter Coor Green Services Silver och 25 siter Coor Green Services Gold.

− Coor ser över kriterierna varje år och justerar poängnivåerna. De ska vara utmanande men inte omöjliga att uppfylla. Jag tycker att de kunder som diplomeras ska vara stolta. För att nå dit krävs aktiva val och beslut, säger Karin Sparr.

Läs mer om resultatet av 2013 års utvärdering här

sparr

Karin Sparr

Affärsenhetschef, Specialisttjänster

+46 (0)10-559 65 95

karin.sparr@coor.com