illustration

SmartMove – ett modernt sätt att flytta

I slutet av förra året lanserade Coor en produktserie, SmartConcepts, med fyra av de populäraste egenutvecklade koncepten. Just nu införs ytterligare ett koncept, SmartMove, som underlättar administrationen vid flyttprocesser.

Nu går de gamla fysiska flyttkorten i graven och ersätts av den digitala tjänsten SmartMove, som nu lanseras hos en av Coors kunder.

− SmartMove är ett modernt och smartare sätt att hantera flyttar som ligger precis rätt i tiden, särskilt när det gäller aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det är svårt att med traditionella flyttkort hålla reda på folk när de inte flyttar till en bestämd plats utan kanske bara till en viss del av ett kontor, säger Eric Barclay, verksamhetsutvecklare på Coor.

Kontroll över all kontorsservice

I kombination med de andra smarta systemen i produktserien, exempelvis SmartFlow för posthantering, så får kunden kontroll över all kontorsservice och att det fungerar från dag ett efter en flytt. Systemet är en molntjänst, så inga krångliga installationer krävs, och informationen uppdateras enkelt av kunden själv.

− För många stora kunder sker en stor mängd flyttar varje år, men alla flyttar är inte fysiska, vissa är enbart administrativa. Det ställer ännu högre krav på att informationen kopplas till rätt person, rätt kostnadsställe och rätt plats.

Fördelar med systemet

Andra fördelar med systemet är att det är enkelt att ta ut rapporter och att det finns en spårbarhet vid ändringar. Givetvis är det också en tidsbesparing för kunden att slippa sitta och fylla i flyttkorten.

− Genomför ett företag tusen flyttar om året tar det mycket administrativ tid. Vi såg ett behov hos våra kunder och skapade ett system som underlättar för organisationer med mycket flytt och rörlighet, där det krävs en kunskap om var personalen sitter, säger Eric Barclay.

SmartMove kommer nu att lanseras hos en av Coors större kunder som genomför en större intern flytt där 15 000 personer berörs. Inför denna flytt har 250 personer hos kunden blivit utbildade i att hantera systemet. Coor har haft informationsträffar och tagit fram utbildningsmaterial.

− Vi kommer att följa upp lanseringen med "öppet hus" då vi finns på plats för att svara på frågor och funderingar. Styrkan i systemet är dock dess enkelhet, det ska vara intuitivt och lätt att förstå och lära sig.

SmartMove är det femte konceptet i Coors Smart Concepts-familj. Tanken är att den familjen ska växa kontinuerligt. På Coor har man inrättat ett innovationsforum med specialister och kontraktschefer där idéer presenteras och diskuteras.

− Vi har samlat kompetenser från organisationen som jobbar nära kund och som har ett öra mot marknaden. På så sätt ska vi hitta nya idéer och delar att utveckla som underlättar för såväl kunden som för oss, säger Eric Barclay.

Eric_Barclay

Eric Barclay

Verksamhetsutvecklare

+46 70 378 93 25

eric.barclay@coor.com