Vad är god service för dig?

Beställare från hela Norden ger sin syn på olika frågeställningar. I detta nummer besvarar de frågan vad god service innebär för dem.

Stora Enso

Erik Sjölund, Stora EnsoErik Sjölund

God service är för mig: Lyhördhet och respekt för kundens behov, samt flexibilitet när förhållanden ändras för kunden. Vidare är det viktigt med prestigelös öppenhet och ärlighet om problem uppstår i samband med leveransen.

Capgemini

Håkan Arnstad, CapgeminiHåkan Arnstad

En bra serviceleverantör är väl insatt i kundens verksamhet och önskemål. Detta för att snabbt kunna agera vid incidenter men också kunna föreslå effektiviseringar och kostnadsbesparingar. En förutsättning är då att bland annat vara "närvarande" på siten och ute i verksamheten. Att löpande rondera siten för att proaktivt förekomma fel och brister samt snabbt åtgärda redan uppkomna fel.

University of Oulu

Mella Seppänen, University of OuluMella Seppänen

God service är att man utför service enligt överenskommelse. Då vet både kund och serviceleverantör att allt fungerar som det ska. Driftsäker och professionell verksamhet är grundförutsättningar för god service. Det är viktigt att serviceleverantör är flexibel och kan anpassa sig till förändringar som uppstår i kundens verksamhet. Smidig kommunikation är speciellt viktigt i samband med förändringar.