UlfWretskog

Vi håller i längden

Vad är det som är avgörande i en upphandling? Och vad skulle krävas för att du som beställare skulle välja att förlänga ett etablerat samarbete med din nuvarande leverantör? Kort sagt – vad är det som krävs för en långsiktigt hållbar leverantörsrelation?

Efter att ha varit med i otaliga förhandlingar vet jag att det inte finns ett enkelt svar på den frågan. Dock tror jag mig veta så pass mycket att jag vågar lyfta fram en förklaring: Att vi vid varje enskilt upphandlingsögonblick har det bästa erbjudandet, som motsvarar de krav och behov som är viktigast för dig som beställare just nu.

Det innebär att vi som leverantörer måste förstå vad som är viktigast för våra kunder i varje upphandling, och att vi visar hur vi kan möta de aktuella behoven. Priset är självklart en viktig parameter i alla upphandlingar, men det är sällan bara priset som avgör. För somliga är det viktigt att vi har bra system och processer på plats. För andra är arbetsmiljö och säkerhet helt avgörande. En tredje uppskattar att vi har kvalificerad miljörådgivning, och några tycker att det är superviktigt med god leverantörskontroll. Ibland är det helt avgörande att vi kan visa att vi är en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare.

Fokusområdena varierar och som leverantörer kan vi aldrig stå stilla. Att vi är lyhörda och flexibla, och ständigt försöker utveckla vår verksamhet och vår leverans är helt avgörande för att vi ska få nya och även behålla våra uppdrag. En stark idékultur och en stark innovationsmotor är centralt för vår framgång.

I detta nummer av Nova kan du läsa om en av våra nya innovationer – Smart Move. Vi ägnar också mycket utrymme åt hållbarhet, och visar hur vi som leverantör tar ansvar för vår verksamhet och hur vi kan hjälpa dig som beställare. Välkommen till ett hållbart nummer av Nova. Och välkommen till ett servicebolag som satsar på långsiktigt hållbara kundrelationer.

Ulf Wretskog,
VD Coor Service Management i Sverige

Ps: Vill du diskutera våra lösningar eller har du förslag på vad vi kan göra för att bli en ännu bättre serviceleverantör? Mejla mig så tar vi en lunch i en av våra kravmärkta lunchrestauranger. Jag bjuder. /ds

Ulf Wretskog

Ulf Wretskog

VD, Sverige

+46 (0)10-559 59 40

ulf.wretskog@coor.com