diagram

Det optimala FM-scoopet

Stora företag utvärderar idag ofta global outsourcing av FM-relaterade tjänster. De vanligaste angivna drivkrafterna är kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Men det finns en brytpunkt när positiva effekter övergår till negativa.

För många internationella företag är frågan om det optimala FM-scoopet central. Den tidigare regeln att FM upphandlas anläggning för anläggning har i dag förskjutits till att många valt att samla sina lösningar land för land, eller region för region. Scoopet på upphandlingarna blir bredare, rörelsen är utåt.

Jens Ebbe Rasmussen är affärsutvecklingschef på Coor Service Management, och har god inblick i hur många internationella företag resonerar. Han ser en tydlig trend.

− Större bolag breddar scoopet, det är helt klart. Den främsta drivkraften är operativa kostnadssynergier. Andra fördelar är harmonisering av servicenivåer mellan anläggningar/länder. Företagen kan ha mindre beställarfunktioner vilket ökar effektivitet och ger mer service per kostnadskrona, förklarar Jens Ebbe Rasmussen.

Styrning, kontroll och uppföljning

En annan viktig aspekt är att styrningen, kontrollen och uppföljningen idag är så mycket bättre tack vare tillgången till IT-baserade verktyg, till exempel realtidsuppdaterade rapporter som är mer detaljerade och genererar bättre beslutsunderlag. Det gör att större servicescope kan kontrolleras och styras mycket lättare jämfört med tidigare.

Men det finns en brytpunkt. När beställningsscoopet rör sig mot alltför stora och heterogena regioner eller rent av globalisering blir det mer komplext och problematiskt. Administrationskostnader ökar. Kulturella skillnader, lagstiftning och olika arbetssätt försvårar genomförandet. Samtidigt är den leverantörsmarknaden för så breda lösningar starkt begränsad, vilket givetvis påverkar förhandlingsläget för en beställare negativt.

Det finns en ganska tydlig brytpunkt för när upphandlingarna tippar över och resultatet blir kontraproduktivt.

Jens Ebbe Rasmussen, Affärsutvecklingschef, Coor Service Management

− Erfarenheten visar att globala upphandlingar inte fungerar så bra. Det finns en ganska tydlig brytpunkt för när upphandlingarna tippar över och resultatet blir kontraproduktivt. Det är också svårt att rulla ut samma arbetssätt och metoder över hela världen – de kulturella skillnaderna är för stora, säger Jens Ebbe Rasmussen.

Jens Ebbe Rasmussen menar, att upphandlingsscoopet visserligen breddas, men att trenden knappast går mot globala upphandlingar utan snarare någonting mer multilokalt.

− Det gäller att hitta ett optimalt upphandlingsområde. Norden är en region som för många känns naturlig. Det finns ett flertal internationella aktörer som valt att samordna FM-tjänsterna i Norden, till exempel Telia Sonera, Fortum och Telenor.

Fler likheter än olikheter

Skälet till det är att det finns fler likheter än olikheter bland de nordiska länderna. Vi delar språk, kultur, värderingar och arbetssätt. Det skapar rätt förutsättningar för att upphandla nordiskt.

− Det är mycket som sammanfaller i ett nordiskt perspektiv och exempelvis så ser vi att finska bolag, som har stora verksamheter både i Sverige och Finland, kan dra stora fördelar av gemensamma FM-lösningar.

För att lyckas med att bredda FM-scoopet är det dock viktigt att göra det på rätt sätt. Jens Ebbe Rasmussen tror på att inte ta en större tugga än vad man klarar av att tugga.

− Mitt råd till alla som vill bredda sitt FM-scoop är att skapa en modell i det egna landet som fungerar, och sedan göra en pilot av den lösningen som kan rullas ut över tid. Försök inte att göra allt på en gång utan ge det tid. På så sätt har du goda förutsättningar att lyckas.

Jens Ebbe Rasmussen

Jens Ebbe Rasmussen

Affärsutveckling & Försäljning, Koncern

+46 (0)10-559 59 62

jensebbe.rasmussen@coor.com