wretskog

Relevans, aktualitet och kompetens

På Coor jobbar vi sedan länge med ständiga förbättringar, vilket innebär att vi på alla nivåer och i alla sammanhang försöker hitta nya och bättre sätt att lösa våra uppgifter på. Vi har i dag en stark förbättringskultur, och vi mäter och följer löpande upp antalet förbättringsförslag per medarbetare. Det ska vi fortsätta med, men vi behöver också jobba mer strukturerat med de större utvecklingssatsningarna – det som kallas innovationer.

För ungefär ett år sedan skapade vi därför en enhet med ansvar för att samordna och kanalisera större utvecklingsinitiativ inom Coor. Arbetet med innovation handlar idag mycket om att bli bättre på att använda befintlig teknik, men även att snegla på framtidens teknik. Snart kan vi inte springa så mycket fortare, då måste vi springa smartare. I detta nummer av Nova kan du läsa mer om hur vi tagit oss an uppgiften, och hur det gör oss till en bättre serviceleverantör.

Ska vi lyckas så måste vi samarbeta med leverantörer, konkurrenter och framförallt våra kunder. Så bli inte förvånad om du blir kontaktad med en fråga om någon ny intressant idé, eller bara för att vi vill höra vad du tror, kan och vet. Det ger oss näring och hjälper oss att prioritera rätt, så att vi lyckas med vår målsättning att erbjuda service i framkant.

Snart kan vi inte springa så mycket fortare, då måste vi springa smartare.

Ulf Wretskog, VD, Coor i Sverige

I detta nummer belyser vi också frågan om outsourcing av FM-tjänster inom offentlig sektor. Vi diskuterar också den högaktuella frågan för internationella aktörer – frågan om optimala upphandlingsområden. Därutöver delar vi med oss av våra lärdomar från införandet av aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Relevans, aktualitet och kompetens förpackat i ett digitalt nyhetsbrev. Välkommen till Nova! 

Ulf Wretskog
Vd för Coor Service Management i Sverige

Ulf Wretskog

Ulf Wretskog

VD, Sverige

+46 (0)10-559 59 40

ulf.wretskog@coor.com