Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 1

ulf wretberg

Strategiska partnerskap är det nya svarta

I slutet av februari 2015 mottog Coor i Danmark tillsammans med vår kund Politiet ett hedrande pris för ett unikt offentligt-privat samarbete som präglas av nytänkande och innovation.

Läs mer
pusselbit

”What’s In It For We”

Framtidens konkurrenskraft skapas i effektiva samarbeten mellan kunder och leverantörer. Strategiska partnerskap får en ökad betydelse och gamla affärsmodeller kommer att bytas ut. Vested-modellen används redan framgångsrikt...

Läs mer
Partner

Partnerskap på riktigt

Strategisk samverkan är nyckeln till lyckade samarbeten. Två parter, ömsesidiga mål, förtroende och tillit. Gemensam problemlösning som skapar mer värde än vad som är möjligt i ett traditionellt...

Läs mer
screen

Alla pratar om ”Internet of things”

Den pågående digitala transformationen förändrar förutsättningarna för allt vi gör och påverkar alla branscher. Framförallt inom service management finns en stor potential för att låta digitala lösningar effektivisera...

Läs mer
green services

Med engagemang för miljön

På Coor värnar vi om miljön på flera sätt – inte bara genom att på olika sätt reducera vår egen miljöpåverkan utan också genom att aktivt stödja bolagets kunder i sitt miljöarbete. För att kunna vara en kvalificerad...

Läs mer
Johan Gerklev

”Utvecklingen kan drivas på bättre i upphandlingar”

Skanska är en av de entreprenörer som satsar hårdast på att hitta mer hållbara lösningar i sina projekt. Deras övergripande mål är att vara ledande inom grön samhällsutveckling.

Läs mer