screen

Alla pratar om ”Internet of things”

Den pågående digitala transformationen förändrar förutsättningarna för allt vi gör och påverkar alla branscher. Framförallt inom service management finns en stor potential för att låta digitala lösningar effektivisera leveranser och frigöra tid för servicepersonal att ägna sig åt just, service.

Vad betyder det för vår bransch?

På Coor Service Management var vi tidigt ute med att inse två saker: digitala tjänster kommer bli stort inom service management-branschen och vi behöver samarbeta med rätt partners för att få tillgång till befintlig teknologi och vetskap om framtida teknologier. Ett aktuellt exempel är "Internet of Things" (IoT), som innebär att modern sensorteknik integreras i serviceleveransen. Genom att ingå i ett innovationsnätverk kring Intels IoT Ignition Lab testar Coor i ett tidigt skede hur ny sensorteknologi kan användas på ett intelligent sätt.

Just nu pågår ett pilotprojekt på Coors huvudkontor i Kista, där smarta sensorer testas i stor skala. Projektet är ett samarbete mellan Coor Service Management, TeliaSonera, Intel och Yanzi. Fredrik Sandqvist, ansvarig för Coors innovationsprogram, ser stora fördelar med att kunna agera proaktivt på den information som samlas in via olika tekniska lösningar.

– Vi testar olika typer av sensorteknik på vårt kontor för att kunna läsa av när vi behöver fylla på kopieringspapper eller pappershanddukar, tömma avfallskärl eller justera inomhusklimatet.

Tekniken har funnits länge, men det är först nu den börjar bli så kostnadseffektiv att den kan användas mer storskaligt. Sedan en tid använder Coor sensorteknik för att mäta hur ytor används. Dessa uppgifter i kombination med djupintervjuer ger ett underlag för beslut om hur olika typer av ytor ska användas på bästa sätt. Denna tjänst finns redan i dag som en färdigpaketerad lösning, Coor SmartUtilization, och används av bolag som vill optimera sina ytor inför en flytt eller större lokalförändring.

IoT är en av många möjligheter inom vår bransch, som vi nu försöker förstå och tillvarata.

Fredrik Sandqvist, Head of Innovation, Coor Service Management

IoTs nästa steg

Nästa steg är att applicera IoT inom fastighets- och industriservice. Uppkopplade byggnader, maskiner och utrustningar ger bättre förutsättningar att arbeta proaktivt med drift, underhåll och energioptimering. Genom att proaktivt agera på den information vi får kan vi planera och utföra våra servicetjänster bättre, mer effektivt och mer hållbart.

– Möjligheterna och nyttan med IoT är förmodligen större än vi själva förstår i dag. Den pågående digitaliseringen är en stark drivkraft i det som kallas den fjärde industriella revolutionen, och den påverkar alla branscher och alla verksamheter. IoT är en av många möjligheter inom vår bransch, som vi nu försöker förstå och tillvarata, säger Fredrik Sandqvist.

För att ge en bättre bild av hur vi handgripligen använder IoT i dag har vi satt ihop en film där Linnea, kontorsvärdinna i Kista, visar hur det fungerar på vårt huvudkontor.

Se filmen Internet of Things (IoT)

fredrik sandqvist

Fredrik Sandquist

Head of innovation

+46 10 559 59 53

fredrik.sandquist@coor.com