green services

Med engagemang för miljön

På Coor värnar vi om miljön på flera sätt – inte bara genom att på olika sätt reducera vår egen miljöpåverkan utan också genom att aktivt stödja bolagets kunder i sitt miljöarbete. För att kunna vara en kvalificerad miljörådgivare har vi utvecklat ett eget verktyg – Coor Green Services – som hjälper oss att föra en strukturerad och konstruktiv miljödialog med våra kunder.

När det gäller vår egen miljöpåverkan så har vi identifierat fyra miljöaspekter som har en betydande miljöpåverkan: transporter (egna inom uppdraget, tjänsteresor, leverantörstransporter), användning av kemikalier, energianvändning och avfallshantering.

Inom dessa områden arbetar vi systematiskt med att på olika sätt reducera vår miljöpåverkan. Under 2014 breddades utbredningen av det kemikaliehanteringssystem, som Coor införde 2013, till att omfatta även Norge. Hela tiden försöker vi också hitta nya, miljövänliga metoder för tjänster med kemikalieanvändning, som till exempel lokalvård och sanering. För att minska utsläpp från fordon handlar det främst om åtgärder som att sätta upp riktlinjer för bensinförbrukning vid inköp av nya bilar, tillämpa "eco driving", uppmuntra tågresor och införa möjligheter till distansmöten för att minimera tjänsteresor.

Miljö står högt på agendan hos många av våra kunder, och därför är det naturligt att vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom detta område.

Christian Mårtensson, Kontraktschef, Coor Service Management

Unik miljömärkning – Coor Green Services

Den absolut största möjligheten Coor har att påverka miljön är dock att ta ett aktivt ansvar för att hjälpa våra kunder att minimera sin miljöpåverkan. För att kunna göra det på ett kvalificerat sätt lanserade vi 2010 en unik miljömärkning – Coor Green Services. Miljömärkningen innehåller kriterier som fastställer hur miljövänliga olika tjänster är. Det unika med Coor Green Services är att det omfattar alla större tjänster som Coor levererar, och inte bara enstaka tjänster. Kunder som uppfyller 65 procent av kriterierna uppnår silvernivå, och kunder som uppfyller 85 procent uppnår guld.

Christian Mårtensson, Kontraktschef Coor Service ManagementMed resultatet som underlag kan Coor föra en proaktiv dialog med varje kund om miljöförbättrande åtgärder. Christian Mårtensson är kontraktschef för en av Coors större kunder i Danmark som för första gången uppnått guldnivå.

− Att uppnå guldnivån har varit en stor motivatior, både för vår kund och för oss på Coor, och något vi aktivt har eftersträvat. Det tydliga kriterierna ger oss en bra bild över vad vi behöver jobba med. Och även om kraven för guldnivå är tuffa, är de inte omöjliga, vilket gör det väldigt tillfredställande att lyckas, säger Christian Mårtensson.

Miljöengagemanget växer

Att resultatet förbättrats varje år är ett tydligt tecken på kundernas miljöengagemang. Resultatet efter 2014 års granskning är inget undantag – av 136 undersökta verksamheter har 92 uppnått diplom varav 34 guld och 58 silver. Engagemanget hos Coors kunder är starkt. Från och med 2015 kommer därför Coor att erbjuda miljögranskningar av kunders anläggningar som Coor inte levererar tjänster till.

− Miljö står högt på agendan hos många av våra kunder, och därför är det naturligt att vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom detta område. Dessutom höjer vi både engagemanget och medvetenheten hos våra egna medarbetare när vi diskuterar kriterier och resultat, säger Christian Mårtensson.

2011 nominerades Coor till Diverseys internationella utmärkelse ”Sustainability Innovation Award” för sitt arbete med Green Services.

Här kan du se hela listan på guldnominerade kontor/anläggningar

Här kan du läsa mer om Coor Green Services

Vill du veta mer om vår miljögranksning, kontakta gärna:

Maria Eriksson
Program Manager på Operations development, Coor Service Management,
maria.eriksson3@coor.com eller +46 10 559 51 69