Ulf Wretskog

Nu kan du bli delägare i Coor

Den 16 juni var en stor dag för oss på Coor. Klockan 9:00 fick vi ringa i den anrika klockan på Nasdaq Stockholmsbörsen för att markera den första handelsdagen för Coor-aktien. Vi är nu ett börsnoterat bolag, med en spridd och bred ägarkrets.

Samtidigt renodlade vi vår verksamhet genom att separera industriserviceverksamheten från FM-verksamheten. Industriserviceverksamheten driver nu sin verksamhet som ett självständigt bolag, Coor Industrial Services Group (Coor ISG).

Vad betyder det för dig som kund i FM-bolaget Coor Service Management? Å ena sidan inte mycket. Vi kommer att fortsätta med det vi alltid gjort – att driva och ständigt utveckla våra servicetjänster så att de stödjer din kärnverksamhet optimalt. Det är genom ett starkt och konkurrenskraftigt erbjudande och nöjda kunder som vi lägger grunden för en stabil utveckling och skapar värde, även för våra aktieägare.

Vi kommer att fortsätta med det vi alltid gjort – att driva och ständigt utveckla våra servicetjänster så att de stödjer din kärnverksamhet optimalt.

Ulf Wretskog, VD, Coor Service Management

Å andra sidan tror vi att även våra kunder gynnas av att vi är börsnoterade. För det första så är det ett kvalitetstecken. Vi har många kunder som ställer höga krav på oss som serviceleverantör, och som ett noterat bolag blir vi ännu mer transparanta.  En annan fördel är att vi blir mer publika och därmed mer välkända, vilket förhoppningsvis innebär att vi får lättare att attrahera bra medarbetare och kunder. Dessutom får vi, i och med noteringen, tillgång till den internationella kapitalmarknaden.

Sist men inte minst innebär noteringen en vitalisering av vår verksamhet. Det är en milstolpe i vår historia, och det finns en optimism och framtidstro i bolaget som är stärkande. Mer än någonsin vill vi visa vad vi kan. Det förtroende vi har fått från våra kunder och från våra nya aktieägare ska vi förvalta väl. Målsättningen är att överträffa de förväntningar som ställs på oss.

Välkommen till ett pånyttfött Coor!

Stockholm i juni 2015

Ulf Wretskog
Vd, Coor Service Management i Sverige

Ps: Här kan du se en kort film från noteringen på Nasdaq Stockholm /ds

Ulf Wretskog

Ulf Wretskog

VD, Sverige

+46 (0)10-559 59 40

ulf.wretskog@coor.com