food statoil

FOOD by Coor 2.0 – smartare, godare, nyttigare

Coor driver allt fler restauranger i egen regi under varumärket FOOD by Coor, som på kort tid har etablerats som ett av marknadens bästa restaurangkoncept. Just nu pågår ett spännande utvecklingsarbete, som syftar till att ytterligare vässa och förbättra den gemensamma plattformen för våra restauranger, caféer och kiosker.

Mat och dryck är en av de tjänstegrupper som Coor har definierat som strategiskt viktiga. 2011 lanserades ett nytt koncept för de restauranger som drivs i egen regi – FOOD by Coor. Målsättningen var att etablera en attraktiv restauranglösning där matgästerna och måltidsupplevelsen står i centrum. Att besöka en FOOD by Coor-restaurang ska vara en upplevelse för alla sinnen, där bra och vällagad mat, god service och inbjudande miljö optimeras utifrån lokala förutsättningar. 

FOOD by Coor har sedan starten 2011 varit en av branschens snabbast växande koncept och har vuxit med mer än 100 procent de senaste två åren. Idag finns långt över 100 restauranger, caféer och kiosker i Sverige, Norge och i Danmark. Det gör Coor till en av de ledande restaurangoperatörerna i Norden. I maj i år anställdes Per Åhrén som nordiskt ansvarig konceptutvecklare för FOOD by Coor.

– Jag har haft olika roller i restaurangbranschen i 25 år, och har därmed god insyn i branschen. Jag tycker utan tvekan att FOOD by Coor är den mest ambitiösa restaurangsatsningen på marknaden idag. Jag är oerhört imponerad av den höga kvalitet och det driv som utmärker restaurangerna på Coor, säger Per Åhrén.

En av Pers första uppgifter blev att se över de sex hörnstenar (kundlöften) som FOOD by Coor vilar på – kundanpassning, matupplevelser, personligt bemötande, atmosfär, innovation och hållbarhet. Hörnstenarna är desamma som 2011, men innehållet har konkretiserats. Per vill lyfta fram två av hörnstenarna som skiljer Coor från övriga aktörer.

Jag är oerhört imponerad av den höga kvalitet och det driv som utmärker restaurangerna på Coor.

Per Åhrén, Konceptansvarig, FOOD by Coor

– Det som verkligen särskiljer FOOD by Coor är vår höga grad av kundanpassning och innovationsförmåga. Kundanpassningen är viktigare än man kanske kan tro. Hos Coor sätts menyerna lokalt. Kockarna och medarbetarna har mer att säga till om, och det gör arbetet roligare. Engagemang föder ansvar, helt klart. Det gör också att vi har lättare att rekrytera och behålla duktiga medarbetare, vilket är nyckeln till en bra restaurangverksamhet, förklarar Per Åhrén.

Gemensamma riktlinjer

Även om restaurangerna själva sätter sina egna menyer finns frågor som måste centraliseras för att restaurangverksamheten ska vara kostnadseffektiv och bra. För att kunna ha en tydlig profil måste det också finnas gemensamma riktlinjer som exempelvis minimikrav på vissa råvaror. Det får till exempel inte serveras rödlistad fisk på någon FOOD by Coor-restaurang. Andra exempel på frågor som tjänar på att hanteras gemensamt är vissa administrativa och IT-relaterade frågor.

– För att vi skall uppnå bästa möjliga resultat och kvalitet har vi skapat ett nordiskt kompetensteam, där jag jobbar i nära samarbete med de FOOD by Coor-ansvariga i respektive land. Vi stöter och blöter olika lösningar, och även om vi ibland har lite olika syn på saker har vi samsyn kring vilka områden som vi ska utveckla tillsammans och vilka som ska utvecklas lokalt.

Under 2015

Under det senaste året har frågor som gemensamt inköpssystem, specialiserade utbildningar, hållbarhet, ett utvecklat erbjudande och digitala gränssnitt (som smarta betalningssystem, webshopar och appar) varit i fokus. Under hösten har ett nytt, koncerngemensamt inköpssystem för restaurangleveransen implementerats. En ny webbportal för FOOD by Coor har också lanserats i Sverige. När det gäller erbjudandet så finns ett uttalat önskemål kunna erbjuda alla dagens måltider – inte bara luncher och mötesmat på kontorstid. Redan nu drivs olika pilotprojekt där några FOOD by Coor-restauranger också tillhandahåller färdiglagade middagslådor som kunderna kan beställa och ta med hem.

– Det här är ett spännande område, som vi hoppas kunna rulla ut på bred front under 2016. Idén har tagits emot oerhört positivt i de restauranger vi har testat den. Våra kunder kan beställa mat före ett visst klockslag, och sedan hämta upp den från en kyl vid arbetsdagens slut. För vår del är det inte bara en ytterligare inkomstkälla, det innebär också att vi kan få ner matsvinnet från våra restauranger vilket är en av de största utmaningarna vi har ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Per Åhrén.

Utveckling under 2016

Inför 2016 kommer just utveckling av konceptet att stå högt på agendan. Per nämner flera initiativ, bland annat vidare utveckling av FOOD by Coor-caféer och –kiosker. Även de digitala gränssnitten kommer att komma mer i fokus.

Vårt mål är att hela tiden utveckla vårt erbjudande. Det är viktigt att vi är lyhörda och förstår vad våra matgäster vill ha, och lika viktigt är att vi har lösningar som gör det enkelt att vara kund hos oss. Ytterst handlar det helt enkelt om att underlätta vardagen för våra kunder och gäster, avslutar Per Åhrén.

Fakta om FOOD by Coor

Antal restauranger, caféer/kaffebarer och kiosker

I Sverige driver vi 32 restauranger, caféer och kiosker I Norge har vi 44 restauranger, 7 kaffebarer och en gästgård. I Danmark finns 37 restauranger (inklusive mindre satellitrestauranger).

Märkningar

De flesta FOOD by Coor-restaurangerna i Sverige är KRAV-certifierade. I Danmark är en restaurang nyckelhålsmärkt, och en restaurang har ett bronsdiplom i ekologi, som innebär att 30 procent av råvarorna är ekologiska. Samtliga restauranger i koncernen som funnits längre än ett år har också miljögranskats med hjälp av vårt eget miljöverktyg Coor Green Services.

Övrigt

I Norge har vi inlett en satsning på egenproducerade varor som juice, honung och kaffeblandningar.

Per

Per Åhren

Tjänsteutvecklare för restaurang på Coor

+46 (0)10-559 59 54

per.ahren@coor.com