Gustav Sökare

”Vi vill hjälpa våra gäster att göra aktiva val”

FOOD by Coor baseras på sex hörnstenar, som också är våra kundlöften. Men vad betyder de i praktiken? Nova träffade Gustaf Sökare, som jobbar som restaurangbiträde i en av våra restauranger. Här ger han sin syn på innovationer, god service, kundanpassning och hållbarhet.

Medarbetarintervju – FOOD by Coor i praktiken

Gustaf Sökare började på Coor som restaurangbiträde i en nystartad FOOD by Coor-restaurang hos en större kund i Kista för tre år sedan. Tidigt förstod han att innovationer, förbättringar, hållbarhet och service var viktigt för Coor.

– Det är bra med tydliga målsättningar på en arbetsplats, alla måste ro åt samma håll. Det är också viktigt med teamwork och en schysst stämning. Om vi trivs med varandra i arbetsgruppen så kommer det att märkas ut mot våra kunder. Det är mervärde för mig, att kunna ge service för att man genuint trivs med det man gör och de man arbetar med, säger Gustaf.

Gustaf berättar också att det vid uppstarten var ett stort fokus på att skapa nya rutiner. Det är viktigt att allt fungerar i en restaurang som ska servera 1 200 luncher varje dag. Den restaurang som Gustaf jobbar i är sedan slutet av 2014 också KRAV-certifierad. I praktiken innebär det att restaurangen arbetar medvetet med sina råvaruinköp och har som minimikrav att 15 av de råvaror som ska användas till dagens lunch antingen är KRAV-märkta, ekologiska eller MSC-märkta (om det rör sig om fisk).

Gustaf har sedan dess hunnit arbeta på flera restauranger och assisterat vid ett flertal uppstarter av nya restauranger. När Coor tidigare i år fick i uppdrag att ta över ansvaret för elva restauranger, sex caféer och fem kiosker i Göteborg, Skövde, Floby och Olofström för Volvo Cars fick Gustaf möjlighet att vara med i uppstartsteamet. Tillsammans med en grupp engagerade FOOD by Coor-medarbetare åkte han från Stockholm till Göteborg och hjälpte till att introducera både ny personal och nya kunder till vårt restaurangkoncept.

Mat är så mycket mer än bara en måltid.

Gustaf Sökare, Restaurangbiträde, FOOD by Coor

– Man får aldrig bli för bekväm i sitt arbete – man ska ständigt sträva framåt och tänka förnyelse. Det är mycket därför jag är med och assisterar vid stora integrationer och uppstarter. Det ger mig ny energi som jag sedan kan sprida vidare till mina kollegor. Uppstarten i Göteborg för Volvo Cars var helt fantastisk - vilket härligt gäng vi har på plats! Alla var glada, engagerade och fokuserade på att inte bara klara av uppgiften vi hade framför oss, utan att dessutom göra det med ett leende, säger Gustaf glatt.

Hållbarhet är viktigt

Hållbarhet är en fråga som är viktig inte bara för Gustaf utan för hela Coor. Inom FOOD by Coor har man ett brett perspektiv på hållbarhet. Det kan handla om att aktivt se över inköpsavtal och styra inköpen, samordna centrala resurser, arbeta energisnålt och minska matsvinnet. I miljösatsningen som ingår i FOOD by Coors kundlöften läggs även stort fokus på gästens hälsa. Genom att erbjuda våra matgäster hälsosamma och miljövänliga alternativ kan vi skapa en medvetenhet kring just hållbarhet och ekologi.

– Mat är så mycket mer än bara en måltid. Jag strävar efter att skapa en historia kring maten och ge ett mervärde för mina gäster. Vi måste våga prata om utfiskade hav, och överdriven köttkonsumtion och vad som verkligen är viktigt., Våra gäster är oerhört medvetna om vad som pågår runtom i världen men de kan inte göra aktiva val om vi inte hjälper till. Genom att erbjuda bra, hälsosamma och miljövänliga alternativ hjälper vi både våra gäster och miljön. En av de stora satsningarna som vi gör på min restaurang är att erbjuda våra gäster köttfria måndagar, berättar Gustaf stolt.

Läs mer om våra sex hörnstenar