Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 2

AnnaCarin Grandin

Vinna eller försvinna

Idag finns två starka trender som alla företagsledningar måste förstå och anpassa sig till. Var för sig är dessa frågor så stora att de förändrar spelreglerna för alla verksamheter, och tillsammans förändrar de hela...

Läs mer
Ylva Berg

FM goes digital

Det är en konst att navigera rätt i det digitala paradigmskifte som sker idag. På IT-sidan är nu lösningarna så smarta, billiga och enkla att de är möjliga att nyttja inom en rad områden. Hur påverkas FM-branschen?

Läs mer
Kjell Wåhlgren

Kan vi nå klimat- och energimålen?

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. För att nå de klimat- och energimål som nu finns uppsatta krävs att alla aktörer – samhälle, företag och konsumenter – aktivt verkar för att minska sitt koldioxidavtryck.

Läs mer
A

Se filmen om digitaliseringens möjligheter i FM-branschen

Läs mer
Miljömål

Klimatsmarta FM-lösningar

Åtta tips på åtgärder som bidrar till en minskad koldixidbelastning – och gör dig som FM-chef till en klimathjälte.

Läs mer
Thomas Fog och Sigurd Nielsen

Ny fastighetsteknik reducerar energianvändningen markant hos VELUX Group

42 mätplatser för energimätning ersätter manuella avläsningar för energianvändningen på huvudkontoret i Hørsholm. Coor har stått för planering och implementering av ett nytt fastighetssystem som säkerhetsställer att VELUX...

Läs mer