AnnaCarin Grandin

Vinna eller försvinna

Idag finns två starka trender som alla företagsledningar måste förstå och anpassa sig till. Var för sig är dessa frågor så stora att de förändrar spelreglerna för alla verksamheter, och tillsammans förändrar de hela spelplanen. Och om man inte inser det, så riskerar man att halka efter och kanske försvinna.

Jag pratar förstås om klimatförändringarna och digitaliseringsvågen.

Klimatfrågan är akut, och kan bara lösas genom att vi minskar koldioxidutsläppen. De nationella energi- och klimatmålen kan kännas väldigt långsiktiga, men jag är övertygad om att våra politiker menar allvar och successivt kommer att skärpa lagstiftningen och införa andra tvingande åtgärder. Att större bolag numer måste genomföra energikartläggningar och upprätta hållbarhetsredovisningar är två konkreta exempel. Den senaste tidens förslag om ett framtida förbud mot fossildrivna bilar som lagts fram av politiker i flera länder är andra. Och fler exempel lär komma.

På Coor funderar vi mycket på hur vi som FM-leverantör ska förhålla oss till såväl digitaliseringsfrågan som klimatfrågan.

AnnaCarin Grandin, VD, Coor i Sverige

Den nya teknikens möjligheter är något helt annat. Här går utvecklingen betydligt fortare – och helt utan tvångsmedel. Ny teknik är idag så billig och tillgänglig att den går att använda inom praktiskt taget alla områden. Det ger oss helt nya förutsättningar, såväl för att effektivisera vår produktion som att utveckla våra produkter.

På Coor funderar vi mycket på hur vi som FM-leverantör ska förhålla oss till dessa frågor. I detta nummer av Nova delar vi med oss av några av våra tankar, och hur vi som FM-leverantör kan hjälpa din verksamhet. Vill du fortsätta att diskutera, hör gärna av dig! Vi är, som vanligt, öppna för alla goda idéer och förbättringsförslag.

Stockholm, 10 november 2016
AnnaCarin Grandin
Vd, Coor i Sverige

Annakarin Grandin

AnnaCarin Grandin

VD, Sverige

+46 (0)10-559 57 70

anna-carin.grandin@coor.com