xelia

Coor storsatsar på framtidens lokalvård

En av Coors största tjänster är lokalvård, och Coor gör nu en stor satsning på att utveckla marknadens bästa och mest innovativa lokalvårdserbjudande. Ett första steg är införandet av ett nytt, egenutvecklat lokalvårdskoncept: Coor Cleaning Concept, som lanserades under våren. Konceptet omfattar alla led i lokalvårdsleveransen och innebär en effektiv och hållbar lokalvård med hög och jämn kvalitet.

Tillsammans med fastighetsservice samt mat & dryck är lokalvård en strategisk tjänst, som Coor satsar extra resurser på att utveckla. Coors mål är att bli den ledande lokalvårdsleverantören i Norden.

Idag utförs allt mer av lokalvården inom Coor i egen regi. Det innebär att Coor får en bättre kontroll och att kvalitet kan garanteras i alla led, till exempel inom logistik, städmetoder, utrustning, rengöringsprodukter, hygien – och inte minst att ta hand om och utveckla medarbetarna.

Sten MortensenCoors lokalvårdssatsning är en koncerngemensam satsning, som leds av Sten Mortensen, som arbetar som konceptägare. Sten har arbetat med lokalvård i Coor sedan 2003 i olika roller, huvudsakligen som kalkylansvarig för de större IFM-kunderna. Dessförinnan drev Sten Mortensen eget lokalvårdsbolag och har även varit delägare i ett golvvårdsföretag.

Coor Cleaning – framtidsinriktad lokalvård

Coor levererar lokalvård till såväl stora som små företag och offentliga verksamheter inom alla typer av branscher och över hela Norden. För att ta tillvara på de samlade erfarenheterna i verksamheten har Coor skapat särskilda lokalvårdsforum där de nordiska länderna är representerade. På övergripande nivå finns en styrgrupp, med mandat och ansvar för de strategiska besluten, och som är direkt underställd koncernledningen. För att ytterligare säkerställa att Coor erbjuder en lokalvård som driver utvecklingen och ger kunderna effektiv och hållbar lokalvård har också ett nordiskt utvecklingsforum etablerats.

- Vi ska driva utvecklingen i branschen med fokus på innovationer och förbättringar som gagnar kunderna och vår personal. För närvarande arbetar vi med olika utvecklingsförslag. Vi kommer bland annat att skapa särskilda lokalvårdskoncept för olika kundsegment, till exempel industri, sjukvård och handel. Att vi inrättat ett utvecklingsteam borgar för att vi på ett strukturerat och resurseffektivt sätt kan arbeta med utvecklingsfrågor och kan driva branschen framåt, säger Sten Mortensen.

Coor Cleaning Academy

Att Coors lokalvårdspersonal har rätt kompetens är avgörande för att säkerställa en lokalvård som håller en jämn och hög kvalitet. Coor har därför inrättat en intern skola: Coor Cleaning Academy, med utbildningar och praktisk träning. De interna utbildningarna ges via ett "train-the-trainer" system, där både egna chefer och medarbetare deltar. Grunden är Coors egen basutbildning "Cleaning the Coor way", som alla lokalvårdare i samtliga länder ska gå med start i höst. Specialutbildningar med olika inriktningar kommer att köpas in av externa utbildningsföretag.

Sten Mortensen summerar Coors syn på lokalvård och menar att det handlar om att ha ett hållbart och innovativt förhållningssätt:

- Vi tror inte på att springa fortare utan på att arbeta smartare. Det genomsyrar hela verksamheten på såväl strategisk som operativ nivå. Vi nagelfar våra rutiner för att se hur vi kan bli mer effektiva till exempel i planering, inköp och styrning. Vi utvärderar hur vi kan använda teknik, nya metoder och robotar, nya rengöringsprodukter för att arbeta smartare och skapa kundnytta samtidigt som vi tar hand om vår personal och värnar miljön, säger Sten Mortensen.

Fakta om Coor lokalvård

  • Lokalvård kan köpas som en del av en större, integrerad FM-leverans, som en del av en paketerad mindre FM-lösning eller som enstaka tjänst
  • Inom Coor Cleaning arbetar omkring 1 700 medarbetare i hela Norden
  • Målsättningen är att bli den ledande lokalvårdsleverantören i Norden
  • Coor har idag en mycket bred kundportfölj med såväl stora som små kunder inom privat och offentlig sektor.

 

Sten Mortensen

Sten Mortensen

Konceptägare, lokalvård

+46 (0)10-559 59 12

sten.mortensen@coor.com