Mickael Skriver

”När jag ringer till Coor, så händer det något”

SAS i Danmark har just utvidgat sitt samarbete med Coor, och Nova har därför talat med Michael Skriver om lokalvårdstjänsterna. Michael är miljö- och säkerhetsansvarig på SAS i Danmark och ansvarig för den tekniska serviceavdelningen på SAS.

Hur är relationen med Coors lokalvårdare?

Jag har inget att anmärka på de som städar här. De är otroligt stolta över sitt arbete och gör faktiskt mer än de ska. Ibland säger jag till dem att ”det är inte ditt ansvar, det behöver du inte göra” - men de gör det ändå. De känner ett ansvar för sitt område och vill att det ska se rent och prydligt ut. 

Även om de är ansvarsfulla, så uppstår det väl missförstånd emellanåt - saker som inte blir gjorda, eller saker som inte utförs som du önskar?

Jo, självklart, det kommer vi inte ifrån. Om det är något som kan lösas direkt, tar jag kontakt med den det berör, eller så kontaktar jag min kontaktperson på Coor. Vi har en uppföljning varje kvartal, där vi går igenom Coors leverans. Vi fyller gemensamt i ett Scoreboard, som vi använder för att kommunicera vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Jag tycker dock att det oftast fungerar bra. Det värsta jag vet är en ”laissez faire”-inställning och ett ryck på axlarna. Det upplever jag lyckligtvis inte. Jag kan ringa om ett problem på fredag eftermiddag, och så löser de problemet omgående, om jag säger att det är viktigt. 

Det är ju inte du som har valt Coor, utan er facility management-avdelning. Har du varit nöjd med bytet från den tidigare leverantören?

Man är ju alltid lite skeptisk när det kommer en ny leverantör – för om det blir problem, är det ju på mitt bord problemet landar. Den lösning vi hade tidigare fungerade kanske inte till 100 procent, men den fungerade. Lyckligtvis har det visat sig att leverantörsbytet blev till det bättre.

Man är ju alltid lite skeptisk när det kommer en ny leverantör – för om det blir problem, är det ju på mitt bord problemet landar.

Michael Skriver, Miljö- och säkerhetsansvarig, SAS i Danmark

Kan du nämna tre områden som blivit bättre?

För det första är det kommunikationen, som jag redan nämnt. När jag ringer till Coor, så händer det något. De försöker lösa allt på en gång, och annars får jag information om när det blir gjort.

För det andra; när de föreslår lösningar, så hittar de dem som passar mig. Ska det utföras på samma sätt som nu och här, eller ska det utföras billigare? De ställer upp olika möjligheter och konsekvenser, och så fattar jag beslutet.

För det tredje finns det en flexibilitet, som inte är vanlig i branschen. Vi har byggt upp ett förhållande, där vi litar på varandra, baserat på förtroende. Flexibilitet kräver att man litar på varandra. Det kommer inte från den ena dagen till den andra.

Fakta SAS och Coor

Coor inledde sitt samarbete med SAS år 2008. Det är ett integrerat facility management-kontrakt, som innehåller ett stort antal tjänster både inom fastighetsservice och arbetsplatsservice. Leveransen är skandinavisk och sker idag till 9 flygplatser samt till SAS huvudkontor i Frösunda.

Fastighetsserviceleveransen sker på ett fastighetsbestånd på cirka 392 000 kvm och arbetsplatsservice och lokalvårdsleveransen sker på cirka 223 000 kvm.

Sten Mortensen

Sten Mortensen

Konceptägare, lokalvård

+46 (0)10-559 59 12

sten.mortensen@coor.com