nova, coor

Millenials, teknik och nya affärsmodeller – våra lärdomar från World Workplace

I våras gick IFMA World Workplace av stapeln i Stockholm, det var första gången konferensen arrangerades i Europa. Coor träffade några av deltagarna och frågade vad de tar med sig från konferensen.

Din viktigaste lärdom från World Workplace 2017?

Britt Lindqvist

- Att Millenials (personer födda 1985 och framåt) faktiskt är den generation som trivs bäst med sin arbetsplats. I mitt arbete hjälper jag många ledningsgrupper att skapa genomtänkta arbetsplatsstrategier (kombinationen av fysisk miljö, teknik och människor). Ofta kommer då tanken upp att Millenials kräver mycket mer av sin arbetsplats än vad andra gör och att vi måste anpassa oss till dem. Men på World Workplace fick vi en väldigt intressant föreläsning, som utifrån samlad data via Leesman, visar att det är just Millenials som är mest nöjda med dagens arbetsplatser och att det är generationen innan som har större behov av en utvecklad arbetsplats och ett smartare arbetssätt. Väldigt förenklat handlar det om att Generation X (1965–1984) ofta har mer komplexa arbetsuppgifter och därför kräver smartare och mer varierade arbetsplatser för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete.

Britt Lindqvist, utvecklingschef, Vasakronan

Victor

- I tillägg till alla spännande möten och diskussioner är det jag främst tar med mig från konferensen att mycket av förändringarna för att verkligen dra nytta av ny teknik, nya arbetssätt och nya affärsmodeller ligger framför oss. Samtidigt finns det redan i dag nytänkande lösningar och implementerade exempel inom flera områden att lära av.

Victor Mannerholm Hammar, ordförande, IFMA Sverige & Senior Manager, EY

Niklas

- Det har varit otroligt inspirerande att ta del av den teknikutveckling som sker på den internationella marknaden. Det finns stor potential för hela FM-branschen att vidareutvecklas till nästa nivå. Jag tycker också att konferensen har varit ett utmärkt tillfälle för nätverkande och kunskapsutbyte.

Niklas Israelsson, Strategic Business Development, Region Skåne