Intraprenör, Nova

Intraprenörer – medarbetarna som skapar framgång

Gör som Apple, Scania och ABB. Företag som värnar om sina interna entreprenörer, så kallade intraprenörer, säkrar framtida framgångar. Men det krävs mod och magkänsla från ledningen för att skapa en företagskultur som uppmuntrar kreativitet och innovation.

Det är en gammal sanning att ledande företag som slår sig till ro mycket snart hör konkurrenterna flåsa dem i nacken. Det krävs innovation och utveckling för att behålla sitt försprång. Därför tar storföretag som Scania och ABB sedan lång tid vara på medarbetarnas idéer för att utvecklas. Men är det bara storföretag som har musklerna som krävs för att förvalta det som i dag kallas intraprenörskap? Nej, det handlar om något helt annat enligt Apples grundare Steve Jobs som ju hade en del erfarenhet att luta sig mot:
– Under tiden som Apple utvecklade Mac investerade IBM mer än 100 gånger så mycket i forskning och utveckling. Innovation handlar inte om pengar. Det handlar om vilka människor som arbetar på företaget och vilka möjligheter de har. Det handlar om ledarskap, sa han i ett berömt uttalande från 1998.

Apples historia är som sagt ett bra exempel på hur en företagskultur med högt i tak främjar kreativitet och fortsatt framgång. Men för att skapa en sådan kultur krävs både mod och magkänsla från ledningen. Mod för att det till viss del handlar om att släppa kontrollen och se bortom nästa kvartalsrapport, magkänsla för att hitta och behålla nyfikna och idérika medarbetare. Aktuell forskning bekräftar att de är företagens framtida konkurrenskraft.

Kreativitet kommer att bli en av de tre främsta kompetenser som medarbetare behöver behärska i framtiden.

– I rapporten ”The future of jobs” från förra årets Världsekonomiskt forum i Davos redogör forskare för vilka krav som kommer att ställas på de anställda i framtiden. Man har undersökt hur HR-chefer och strategiledare i globala företag ser på sysselsättning, kompetens och strategier kring rekrytering av arbetskraft under de närmaste åren. Kreativitet kommer att bli en av de tre främsta kompetenser som medarbetare behöver behärska i framtiden, sammanfattar Birgitte Stjärne, intraprenör, förändringsledare och författare till boken ”Intraprenören – nyckel till innovation, att leda kreativa medarbetare”.

De flesta av världens ledande företag startades en gång av entreprenörer. Ikea, Carlsberg och Nordic Choice Hotels är bara några exempel. Med tid och framgång ersätts ofta entreprenörerna av affärsmän som har andra mål och visioner. För att återskapa ett klimat av innovation gäller det att låta medarbetarna experimentera och acceptera att det blir fel ibland. Men framför allt handlar det om att vårda sina rötter för att säkra företagets framtid.

– Vi måste ha ett synsätt där chefen är entreprenör. Intraprenörskap är en kunskapsaktivitet som bidrar till förnyelse och tillväxt. Omvandling av den kunskapen är en viktig förutsättning för framgångsrik kommersialisering, säger professor Shaker Zahra, forskare inom bland annat intraprenörskap vid University of Minnesota.

 Källa: thebalance.com, entrepreneur.com, entreprenorskapsforum.se, intercatalyst.se

Intraprenörens 5 drivkrafter


Birgitte Stjärne, intraprenör, förändringsledare och författare till boken ”Intraprenören – nyckel till innovation, att leda kreativa medarbetare” sammanfattar intraprenörers fem starkaste drivkrafter.

1. Leva sin vision
Intraprenören skapar och sätter ord på en egen vision som oftast är starkt förknippad eller integrerad med företagets vision och mål.

2. Söka utmaningar och skapa något nytt
Intraprenören drivs av utmaningar, av att förbättra och utveckla för att skapa något nytt och annorlunda.

3. Hitta lösningar på problem
Intraprenören drivs av att hitta lösningar på problem och av tron på att ”allt är möjligt” och utvecklar gärna möjliga lösningar tillsammans med andra.

4. Frihet
Intraprenören drivs av att få arbeta självständigt under stor frihet, utan begränsningar, regler och rutiner. Han eller hon bygger gärna relationer med kompetenta chefer och oavsett deras position.

5. Personlig utveckling
Intraprenören drivs av omväxling, ny kunskap och nya erfarenheter.  

Källa: interkatalyst.se

För att få veta mer om hur Coor arbetar med innovation:

fredrik sandqvist

Fredrik Sandquist

Head of innovation

+46 10 559 59 53

fredrik.sandquist@coor.com