Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Smarta kontoret för den agila medarbetaren och företaget - Lansering av en helt ny webbplats

Som en av Nordens ledande serviceleverantörer har Coor stor erfarenhet av olika kontorslösningar. I över sex år har Coor arbetat med att utveckla ett smart, effektivt och hållbart kontorskoncept, utformat för det aktivitetsbaserade kontoret med den uppkopplade, mobila medarbetaren. Nu lanserar Coor en ny hemsida som beskriver detta kontorskoncept och teknikbaserade lösningar:

Som en av Nordens ledande serviceleverantörer har Coor Service Management stor erfarenhet av olika kontorslösningar. Baserat på denna erfarenhet har Coor i över sex år arbetat med att utveckla ett smart, effektivt och hållbart kontorskoncept, utformat för det aktivitetsbaserade kontoret med den uppkopplade, mobila medarbetaren. Nu lanserar Coor en ny hemsida som beskriver detta kontorskoncept, och där även Coors smarta, teknikbaserade lösningar finns samlade: smartoffice.coor.com.

I ett bra utformat kontor måste lokaler, processer, teknik och service anpassas efter den verksamhet som bedrivs och de människor som jobbar där. Det innebär att man måste ha ett holistiskt perspektiv, där alla dessa komponenter samverkar för medarbetarnas bästa. Lösningarna måste också vara flexibla, och enkelt kunna ställas om till en omorganisation eller till andra förändrade behov – de måste fungera över tid. En viktig utgångspunkt för Coor Smart Office är därför ett holistiskt livscykelperspektiv, med medarbetaren i fokus.

-I dagens samhälle är människor mer uppkopplade och blir allt mer mobila, vilket det nya, smarta kontoret måste stödja. Vi har de insikter, den expertis och de lösningar som krävs för att möta de nya behoven. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning när det gäller att planera ett optimalt nyttjande av kontorsytor, och har därtill ett stort antal smarta, teknikbaserade servicelösningar för det nya kontoret. Nu har vi samlat allt detta på ett ställe – en ny webbplats som beskriver vår version av det nya, smarta kontoret, berättar Kati Barklund, Innovation Manager Workplace Services på Coor Service Management.

Coor Service Management har arbetat med sitt kontorskoncept i över sex år. När bolaget 2014 flyttade huvudkontoret i Stockholm till Kista beslutades att införa Coor Smart Office fullt ut. Resultatet blev mycket lyckat – vi arbetar nu själva i ett attraktivt, effektivt och hållbart kontor där medarbetarna trivs. Detta kontor används också som ett laboratorium, där bolaget löpande testar nya lösningar.

-Fördelarna med Coor Smart Office är flera. Det bidrar till ett effektivt lokalnyttjande, vilket är kostnadseffektivt och bra för miljön. Attraktiva kontor som speglar den verksamhet som bedrivs där stärker också varumärket, och bidrar till att attrahera och behålla medarbetare. Det kanske viktigaste är dock att välplanerade kontor bidrar till en högre trivsel och ökad produktivitet, säger Kati Barklund.