Coor får norskt prestigeuppdrag

Coor Service Management tar över serviceverksamheten hos Arcus, som är den norska motsvarigheten till Vin & Sprit. Avta-let träder i kraft den 1 januari 2006.

Uppdraget är en vidareutveckling av ett samarbete som inleddes 2004 då Coor anlitades som rådgivare för utvecklingen av Arcus internservice. Mål-sättningen är att totalt sänka servicekostnaderna med 20 procent. Avtalet innebär att Coor får ansvaret för stödfunktioner inom Arcus-Gruppen AS såsom fastighetsdrift, telefonväxel, bevakning, reception och städning. Som ett led i avtalet erbjuds 23 medarbetare hos Arcus anställning hos Coor. – När vi fick rådgivningsuppdraget från Arcus för ett och ett halvt år sedan så var det ett viktigt genombrott på den norska marknaden. Därför är det extra roligt att vi får fortsatt förtroende och får ett helhetsuppdrag för att både driva och utveckla stödtjänsterna, säger Mats Jönsson, vd på Coor Service Management. Avtalet är värt 150 miljoner NOK och löper över fem år. Coor har 3 000 medarbetare varav 200 i Norge. Bland uppdragsgivarna i Norge finns EDB Business Partner och Det Norske Veritas. – Internservicen är inte en del av vår kärnverksamhet men det är avgöran-de för vår verksamhet att den fungerar på ett bra sätt. Det är huvudskälet till att vi valt lägga ut stödtjänsterna på en professionell aktör. Vi är mycket nöjda med Coors tidigare arbete och vi är övertygade om att de kommer att fortsätta förbättra vår internservice och ta god hand om våra medarbetare, säger Rolf Kragerud, direktör Arcus-Gruppen AS. För ytterligare information kontakta: Carl Dahlén, vice VD, Coor Service Management AS (Norge), telefon: 08-553 959 57alternativt +47 91 87 11 38 Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, telefon: 08-553 954 04 www.arcus.no www.coor.com