Coor i samarbete med Lithells – blir strategisk rådgivare för produktionsservicefrågor

Coor Service Management har tecknat ett avtal med Atria Lithells AB. Avtalet innebär att Coor bidrar med strategisk ut-veckling av produktionsunderhåll i Lithells tillverkningsanlägg-ningar i Fosie (Malmö) och Sköllersta (Örebro).

Lithells är ett av de ledande bolagen inom kött och chark. Bolaget, som se-dan 1997 ägs av det finska bolaget Atria koncern Abp, utvecklar och tillver-kar förädlade kött- och charkprodukter samt måltidslösningar för svenska konsumenter. Syftet är att Coor tillsammans med den operativa ledningen på Lithells ska öka effektiviteten, förbättra driftsäkerheten, minska kostnaderna och öka flexibiliteten vid de två anläggningarna. För att uppnå detta leder Coor ett förändringsprojekt inom produktionsunderhåll, energioptimering och organi-sationsutveckling. - Framtidens marknadssituation ställer högre krav på leveranssäkerhet, effektivitet och kvalitet. Ett effektivt produktionsunderhåll är en av hörn-stenarna för att möta dessa krav, säger Sami Haapasalmi, Produk-tionsdirektör på Atria Lithells AB. - Det här uppdraget är särskilt glädjande inte bara för att vi får en ny kund utan också för att vi får bidra med det som är vår unika kompetensstrategisk utveckling av servicefunktioner. Vi ser fram emot att utveckla produktionsservicen i nära samarbete med Lithells, säger Mats Jöns-son, VD på Coor Service Management. Vid Lithells anläggningar arbetar totalt 850 personer. För ytterligare information kontakta: Bertil Johansson, Affärsområdeschef Coor, tel: 0702-99 45 00 Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor, tel: 08-553 954 04 Björn Widegren, VD Atria Lithells AB, tel: 019-300300 Sami Haapasalmi, Produktionsdirektör Atria Lithells AB: 019-300388