Coor Service Management får uppdrag från IFS

Coor Service Management skriver ett fyraårigt avtal med IFS om att leverera och utveckla arbetsplatsservice till 700 personer vid 8 orter i Sverige.

IFS är en ledande leverantör av komponentbaserade affärssystem. Samarbetet innebär att Coor tar över ansvaret för arbetsplatsservicen på IFS kontor i Linköping, Göteborg, Stockholm, Jönköping, Värnamo, Malmö, Luleå och Karlstad. Avtalet omfattar ett övertagande av 14 servicemedar-betare från IFS. – Det känns roligt att etablera ett samarbete med en ny kund inom IT-sektorn. Vår uppgift blir att koppla ett helhetsgrepp om all kontorsservice i Sverige och att i samarbete med IFS bidra till att utveckla och förbättra den, säger Ulf Wretskog, affärsenhetschef Telecom & IT på Coor Service Mana-gement. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2006 och löper på fyra år. För ytterligare information kontakta: Ulf Wretskog, Affärsenhetschef Telecom & IT, Coor Service Management, telefon: 08-553 95 940 Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, telefon: 070-600 73 21 Per Wange, Inköpschef IFS World Operations AB, telefon: 013-460 35 60 www.coor.com www.ifsworld.com