Skanska Facilities Management blir Coor Service Management – får miljonavtal i Norge

Skanska Facilities Management, som i höstas förvärvades av det internationella riskkapitalbolaget 3i, byter nu namn till Coor Service Management. Bolaget är ledande i Norden på service management, och genom ett avtal värt drygt 300 miljoner NOK med norska EDB får Coor Service Management sitt stora genombrott i Norge.

Avtalet med EDB löper över fem år och innebär att Coor Service Management tar över ansvaret för att driva och utveckla EDBs servicetjänster såsom reception, växel och posttjänster. Som ett led i avtalet erbjuds 34 medarbetare på EDB anställning hos Coor Service Management. Avtalet måste godkännas av den norska konkurrensmyndigheten. – Vi är mycket glada över att Coor Service Management får ett stort genombrott i Norge. Norden som helhet är en tillväxtmarknad för oss och vi räknar med en tillväxt som överstiger 10 procent under 2005, säger Mats Jönsson, VD för Coor Service Management. I samband med namnbytet väljer Coor Service Management att tydligare definiera sin verksamhet. Jämfört med facilities management, som ofta förknippas med drift och underhåll av fastigheter, är service management ett bredare och mer övergripande begrepp. Service management innebär att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner på t ex kontor, produktionsanläggningar och offentlig verksamhet. – Med vårt nya namn, Coor Service Management, vill vi tydliggöra att vi inte bara utför utan i hög grad också utvecklar servicetjänster hos våra kunder. Vi ser en stor efterfrågan på mer genomarbetade servicelösningar och ett ökat behov av rådgivning, säger Mats Jönsson, VD. Bolaget har nyligen slutit avtal om leverans av servicetjänster till GE Healthcare och Nokia i Sverige, Asker kommune och EDB i Norge, Esbo Stad och Leiras Finland Oy i Finland och DHL i Danmark. I Coor Service Managements styrelse ingår Per-Arne Sandström, Lars Gårdö, Fredrik Karlsson, Lars Wilsby och Mats Jönsson. För ytterligare information kontakta: Mats Jönsson, Verkställande Direktör, tel: 08-553 95 950 Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, tel: 070-600 73 21