Alecta väljer Coor Service Management

Coor har efter upphandling fått i uppdrag att leverera fastighetsservice till tjänstepensionsföretaget Alecta. Avtalet träder i kraft vid årsskiftet och omfattar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Totalt omfattar uppdraget ett bestånd om 590 000 kvm vilket motsvarar ungefär hälften av Alectas fastigheter. Uppdraget löper på tre år och är värt cirka 60 MSEK.

– Vi är mycket glada över att Alecta har valt oss som serviceleverantör. Vi ser fram emot uppgiften att i nära samarbete med Alecta utveckla fastighetsservicen i de tre storstadsregionerna. Detta uppdrag speglar den ökade efterfrågan vi ser på marknaden från finansiellt inriktade fastighetsaktörer som söker ansvarsfulla samarbetspartners, säger Patrik Jonasson, chef för affärsenhet Fastighet på Coor Service Management.

– Coor Service Management har lång erfarenhet av att leverera och utveckla större serviceuppdrag och det har givetvis spelat in i vårt val av leverantör. Nöjda kunder och strukturerad återrapportering är också faktorer som vägt till Coors fördel, säger Kent Jonsson, Alectas chef för fastigheter i Sverige.