Celero får industriserviceuppdrag

Pressmeddelande 2006-03-08

Celero Support AB, ett bolag inom Coor-koncernen, har fått ett flertal nya serviceuppdrag som rör såväl modernisering som demontering och flytt av press- och sammansättningslinjer för bilindustrin. Totalt rör det sig om tre olika produktionsrelaterade serviceuppdrag: • Modernisering av en presslinje om fem pressar för verkstadsföreta-get Stadcos i Shrewsbury (England). Serviceuppdraget omfattar mekanik-, el- och styrsystem. • Elektriskt och mekaniskt demontage samt flytt och drifttagning av sammansättningslinjer från Neckarsulm (Tyskland) till Blekinge. Uppdragsgivare är reservdelstillverkaren EBP. • Demontage, flytt och drifttagning av press, kringutrustning samt ro-botceller från Vansbro till Olofström för verkstadskoncernen Finnve-den. – Det är glädjande att Celero fortsätter att fördjupa samarbetet med befint-liga kunder och tar nya stora uppdrag inom industriservice. Celero stärker med detta positionen som en av de ledande aktörerna inom produktionsnä-ra service till industrisektorn, säger Gunilla Rittgård, VD för Celero. Coor förvärvade Celero från Volvo i december 2005. Genom förvärvet har Coor förstärkt sitt erbjudande till industrisektorn och ökat den geografiska närvaron i södra och västra Sverige. För ytterligare information kontakta: Gunilla Rittgård, VD Celero Support AB, tel 031-327 24 63 Åsvor Brynnel, kommunikationschef Coor, tel: 070-600 73 21 www.coor.com www.celero.com Coor Service Management är Nordens största aktör inom service management. Bolaget är specialiserat på att leda, utveckla och effektivisera affärsstödjande servicefunktioner på kontor, produktionsanlägg-ningar och offentlig verksamhet. Bland kunderna kan nämnas Arcus, Asker kommune, Esbo Stad, Ericsson, E.ON, Det Norske Veritas, DHL, Philips, Pfizer Health, SAAB, Scania, Skanska, Volvo och Landstinget i Östergötland. Coor Service Management ingick tidigare i Skanska under namnet Skanska FM men är nu ett fristående bolag ägt av det internationella riskkapitalbolaget 3i. Bolaget har cirka 3 000 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Omsättningen uppgår till 460 miljoner Euro. Läs mer på www.coor.com.