Consess byter namn till Coor – får nytt uppdrag från NCC

Consess byter namn till Coor Service Management. Bolaget för-värvades från NCC i december 2005. Coor får även ett nytt upp-drag från NCC.

Det nya uppdraget omfattar kontorsservice till NCCs Göteborgskontor och löper över knappt fyra år. I samband med det nya avtalet erbjuds samtliga nio servicemedarbetare hos NCC Göteborg anställning hos Coor. Consess namnbyte till Coor Service Management är en naturlig del i bolagets integ-ration i Coor-koncernen. – Genom ett bredare erbjudande hoppas vi kunna utöka samarbetet med NCC och Consess övriga kunder. Vi är mycket glada för NCCs fortsatta förtroende. NCC kommer att kunna dra nytta av kombina-tionen av Coors och Consess kompetens samt att vi sedan tidigare har kunskap om och erfarenhet av NCCs servicebehov, säger Christer Tånnander, affärsenhetschef på Coor Service Manage-ment. Det nya avtalet träder i kraft den 1 april. För ytterligare information kontakta: Christer Tånnander, affärsenhetschef Privat sektor Coor Service Manage-ment, tel: 08-553 96 220 Åsa Berndtson, kommunikationsansvarig Coor Service Management, tel: 08-553 95 403 www.coor.com