Coor expanderar i Norge – får uppdrag från NSB (Norges Statsbaner)

NSB, den norska motsvarigheten till SJ, har valt Coor Service Management som leverantör av servicetjänster. Uppdraget om-fattar drift och underhåll till 1 100 fastigheter i hela Norge. Avta-let löper över tre år.

Avtalet innebär att Coor är nu finns representerade i hela Norge och stärker sin närvaro i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger och Kristiansand. Totalt omfattas service till 1 100 fastigheter om 730 000 kvm. Som ett led i avtalet erbjuds 67 medarbetare hos NSBs dotterbolag NSB Eiendom och ROM anställning hos Coor. - Efter en helhetsvärdering blev Coor vald som bästa samarbetspart-ner. Förutom att Coor har ett starkt erbjudande är det avgörande för oss att de anställda blir väl omhändertagna, säger Pål Berger, verk-ställande direktör på NSBs dotterbolag ROM. Coor Service Management har nu över 250 medarbetare i Norge och en omsättning på cirka 400 MNOK. Coor har under det senaste året ingått nya serviceavtal med kunder som Det Norske Veritas (DNV), Arcus-Gruppen och EDB Business Partner. - Vi ser fram emot att ta över ansvaret för drift och underhåll av NSBs fastigheter. Avtalet gör att vi ökar vår närvaro i Norge och stärker vår position på marknaden ytterligare. Vi ligger redan långt före den plan som vi lade upp för den norska marknaden när vi etablerade oss där 2004. Det visar att den norska marknaden är mer mogen än vi insåg då, säger Mats Jönsson, VD på Coor Service Management. För ytterligare information, kontakta För ytterligare information kontakta: Mats Jönsson, VD Coor Service Management, tel: 08-553 959 50 Trygve Strand, Kommunikationsansvarig Coor Service Management Norge, tel +47 928 515 34 www.coor.com