Coor får industriserviceuppdrag i Danmark

Coor Service Management har tecknat ett treårigt avtal med den danska färgtillverkaren Hempel. Avtalet innebär att Coor tar över ansvaret för drift och utveckling av den produktions- och processrelaterade servicen vid Hempels fabrik.

Coor har sedan sju år ansvaret för Hempels kontors- och fastighetsservice och det utökade avtalet gör Hempel till Coors första industriserviceuppdrag i Danmark.

– Just nu genomför många danska företag effektiviseringar och för många tillverkningsföretag så handlar det om att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Det nya avtalet med Hempel är viktigt eftersom det är den typ av uppdrag där vi kan använda vår kompetens och erfarenhet för att stötta kärnverksamheten. Vi ser att vi kommer att kunna växa inom industriservice under det kommande året, säger Jørgen Utzon, affärsenhetschef Coor Service Management.