Coor får utökat uppdrag från Volvo Bussar

Volvo Bussar har tecknat ett femårigt avtal med Coor Service Management. Avtalet innebär att Coor kommer att leverera och utveckla produktions- och fastighetsunderhåll till Volvo Bussars fabrik i Borås.

Det femåriga avtalet är värt cirka 100 MSEK och gäller Volvo Bussars fabrik för tillverkning av chassier i Viared (Borås). Uppdraget blir att leverera och utveckla driften och underhållet på Boråsfabriken. Bland tjänsterna ingår bland annat el- och mekaniskt underhåll, reparationer av luftmaskiner, förrådshantering, avfalls- och restprodukthantering samt verktygstillverkning.

- Vi är mycket glada över att få ytterligare uppdrag från Volvo Bussar. Vår uppgift blir nu att tillsammans med kunden se över, utveckla och effektivisera produktions- och fastighetsunderhållet i Boråsfabriken, säger Per-Gunnar Persson, chef för Affärsenhet Produktion på Coor Service Management.

Samarbetet innebär att samtliga 19 personer inom Volvo Bussars underhållsavdelning i Borås har erbjudits anställning på Coor. Avtalet börjar gälla från och med årsskiftet.