Coor och RBS Nordisk Renting i strategiskt samarbete

Coor Service Management har fått ett nytt drifts- och underhållsupp-drag från RBS Nordisk Renting. Uppdraget, som omfattar drift och underhåll av en ny kontorsfastighet i Flemingsberg, är det fjärde sam-arbetet mellan bolagen.

Samarbetet innebär att Coor sköter drift och underhåll av fyra av de svens-ka fastigheter som ägs av RBS Nordisk Renting. Coor och RBS Nordisk Renting har samarbetat sedan flera år. – Vi behöver samarbetsparter som på ett effektivt sätt kan driva och utveckla servicen i våra fastigheter och Coor är en av våra strate-giska partners i Sverige. I takt med att marknadens krav ändras upplever vi ett ökat behov av dessa tjänster, säger Pär Johansson, affärsansvarig, RBS Nordisk Renting. Coors uppdrag för RBS Nordisk Renting omfattar nu ansvar för fastigheter om totalt cirka 165 000 kvm i Stockholm och Göteborg. – RBS Nordisk Renting är en mycket viktig uppdragsgivare för Coor. Vi är mycket glada över att vi får följa dem i deras expansion. Ge-nom att vi driver och utvecklar servicen i de aktuella fastigheterna så ökar våra möjligheter att anpassa service och affärsmodell efter deras specifika behov, säger Patrik Jonasson, affärsenhetschef på Coor Service Management. För ytterligare information kontakta: Patrik Jonasson, Affärsenhetschef Fastighet på Coor Service Management, tel: 08-553 95 177 Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, tel: 08-553 95 904 www.coor.com