Coor Service Management blir huvudleverantör av arbetsplatsservice till WM-data

Från och med årsskiftet levererar Coor Service Management kontorsservice till ytterligare fem av WM-datas större kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad och Gävle. Avtalet är löpande och värt cirka 8 MSEK per år.

Coor ansvarar sedan tidigare för arbetsplatsservicen vid ett av WM-datas kontor i Malmö och sedan i höstas vid WM-datas huvudkontor i Stockholm/Nacka. Genom det nya samarbetet kommer Coor att ha helhetsansvaret för servicen till cirka 2 500 av WM-datas medarbetare vid sju kontor. Uppdraget innefattar bland annat receptions- och konferensservicetjänster, post- och godshantering, vaktmästeri, lokalvård och dryckesautomater.

– Det här är vårt tredje avtal med WM-data och vi kan ta med oss våra erfarenheter från tidigare uppdrag när vi nu tar över arbetsplatsservicen vid ytterligare fem kontor. När vi har fler uppdrag för samma kund kan vi uppnå stora synergier och möjlighet att skapa en enhetlighet i serviceleveransen, säger Tania Smelova, kontraktschef på Coor Service Management.

WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it-lösningar, har cirka 9 000 medarbetare och en omsättning på drygt 10 000 MSEK.

– Vi är mycket nöjda med valet av Coor. De har varit professionella vid etableringen av servicetjänster vid vårt nya huvudkontor i Nacka så det var ett naturligt val att skriva ytterligare kontrakt med Coor gällande fler av våra kontor, säger Monica Trolle, Facilities-manager på WM-data i Sverige.