Coor Service Management får nordiskt uppdrag

Fastighetsbolaget Keops och Coor Service Management tecknar avtal om fastighetsrelaterad service. Avtalet omfattar ett trettiotal av Keops fastigheter i Sverige, Norge och Finland.

Coor kommer att ansvara för fastighetsförvaltning för ett trettiotal fastigheter omfattande cirka 150 000 kvm i de tre länderna där Nordea är en av de största hyresgästerna.

– Vi är mycket glada över att få etablera ett samarbete med Keops. Keops är en spännande aktör med en intressant verksamhet runt om i Norden. Coor är väl etablerade i Sverige, Norge och Finland och vi kommer att kunna erbjuda en sammanhållen leverans oavsett var fastigheterna är belägna, säger Patrik Jonasson, chef för Affärsenhet Fastighet på Coor Service Management.

Samarbetet löper över tre år och innefattar teknisk och ekonomisk förvaltning.

– Nöjda hyresgäster är viktigt för oss på Keops och Coor har lång erfarenhet av att arbeta nära hyresgästen. Genom vårt samarbete med Coor uppnår vi dessutom stora synergier och får enhetlig uppföljning och rapportering. Coors närvaro i samtliga länder var också viktigt för vårt val, säger Tommy Sundbom, VD för Keops i Sverige.