Coor Service Management får uppdrag från EDB Business Partner Sverige

Coor Service Management har tecknat ett 3-årigt avtal med EDB Business Partner Sverige. Avtalet innebär att Coor kommer leverera kontorsservicen på EDB:s nya svenska huvudkontor i Solna.

EDB Business Partner är en av Nordens ledande, börsnoterade IT-koncerner med en omsättning på SEK 5,6 miljarder 2005. Antal anställda är 3 900 varav 1 300 i Sverige. Avtalet är värt ca 15 MSEK. Samarbetet innebär att 2 personer på EDB kommer att erbjudas anställning på Coor Service Management.

EDB:s nya svenska huvudkontor kommer inledningsvis att bestå av 600 arbetsplatser.
Coor och EDB har sedan tidigare ett samarbete i Norge där Coor ansvarar för servicetjänster såsom fastighetsdrift, vaktmästeri, reception, telefonväxel, servicecenter och posthantering.

För ytterligare information kontakta:

Anna-Carin Grandin, Affärsenhetschef Coor Service Management, tel: 08-553 957 70
Åsvor Brynnel, Kommunikationschef Coor Service Management, tel: 070-600 73 21