Coor Service Management får uppdrag från ICA MENY

Coor Service Management har tecknat ett avtal med ICA MENY AB om arbetsplats- och fastighetsservice. Avtalet innebär att Coor tar ett helhetsansvar för internservicen vid distributionsan-läggningarna i Arlöv, Skåne.

ICA MENY är med 22 000 kunder en av Nordens ledande leverantörer av mat, dryck och restaurangutrustning. Bolaget omsätter 5,8 miljarder kronor och har 1 000 anställda. Coor får ett helhetsansvar för ICA Menys arbets-platsservice, restaurang och fastighetsservice i Arlöv.
Avtalet innebär att Coor i samarbete med ICA MENY kommer att driva, leda och utveckla serviceleveransen till en av deras viktigaste anläggningar i Sverige.

- Med vår starka lokala närvaro och möjlighet till samverkan med andra leveranser på orten kan vi möta ICA MENYs krav på en kostnadseffek-tiv och besvärsfri service, säger Christer Tånnander, Affärsenhetschef på Coor Service Management.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 2007.

- Det känns spännande att få samarbeta med Coor som är den ledande leverantören av servicelösningar i Norden. Vi förväntar oss att de höjer kvaliteten och sänker kostnaderna genom sitt aktiva utvecklingsarbete, säger Per Sköld, Regionchef på ICA MENY.