Coor Service Management får uppdrag från Unilever – levererar internservice till GB Glace

Efter en upphandling har Unilever Sverige AB valt Coor Service Management som serviceleverantör. Avtalet löper över tre år och innebär leverans av arbetsplatsservice till GB Glace i Flen.

Avtalet omfattar bland annat ansvar för kontors- och måltidsservice samt skötsel av arbetskläder för GB Glaces cirka 200 medarbetare vid produktionsanläggningen i Flen. – Vi är glada över att Unilever valde oss som leverantör av servicetjänster till GB Glace och vi ser fram emot att i ett nära samarbete med dem fortsätta utveckla servicetjänsterna, säger Ulf Wretskog, Affärsområdeschef på Coor Service Management. Avtalet träder i kraft den 1 november 2006. – Vi har hittat en partner som väl möter våra servicebehov. Med sin breda erfarenhet hoppas vi att Coor kommer att bidra med nya infallsvinklar på våra serviceverksamheter, säger Anna Schreil, fabrikschef på Unilever.