Coor Service Management i samarbete med Pfizer Health AB

Pfizer Health AB förlänger sitt serviceavtal med Coor Service Management i ytterligare tre år. Avtalet innebär att Coor levere-rar integrerade servicetjänster till Pfizers anläggningar i Uppsala och Stockholm. Kontraktsvärdet är cirka 100 miljoner kronor.

I avtalet ingår bland annat restaurang, post och gods, inköp, transporter och kontorsservice till de 1 000 medarbetarna vid Pfizers anläggningar i Stockholm och Uppsala. Coor har levererat stödtjänster till Pfizer sedan 2002. – Vi är mycket stolta och glada över det förnyade förtroende Pfizer ger oss. Genom åren har vi fått en möjlighet att ta ett helhetsgrepp på stödtjänster-na vid Pfizers anläggningar i Uppsala och Stockholm och med det förläng-da kontraktet får vi möjlighet att fortsätta förbättra internservicen, säger Mats Jönsson, vd på Coor Service Management. Pfizer Health AB ingår i Pfizer Inc. USA, som är världens största läkeme-delskoncern med en omsättning på 52, 5 mdr USD (2004). Pfizer har cirka 70 produktionsanläggningar i världen varav fyra i Sverige. – Kostnadseffektivitet, flexibilitet och kontinuerlig utveckling av våra servi-cetjänster är tre viktiga skäl till att vi väljer att förlänga samarbetet med Coor i ytterligare tre år, säger Zeibrant Lindqvist, vd Pfizer Health AB