Coor Service Management tecknar avtal med Landstinget Gävleborg

Coor Service Management tecknar ett fyraårigt avtal med Landstinget Gävleborg. Avtalet innebär att Coor Service Management övertar ansvaret för drift och underhåll av landstingets fastigheter samt andra fastighetsanknutna tjänster.

Landstinget Gävleborg ansvarar för sjukvården inom Gästrikland och Hälsingland. Verksamheten bedrivs bland annat i Gävle, Hudiksvall, Sandviken, Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal. Uppdraget innebär att Coor från och med den 1 mars 2007 övertar driften av Landstingets fastigheter. Dessutom kommer Coor att utveckla och leverera andra fastighetsanknutna tjänster.

Avtalet är värt cirka 160 MSEK och löper på fyra år, med möjlighet till förlängning i två år.

– Vi är glada över förtroendet och ser fram emot uppgiften att i nära samarbete med Landstinget i Gävleborg få utveckla driften av och servicen kring fastigheterna. Det här blir vårt andra större landstingsuppdrag, och vi ser affären som en bekräftelse på ett ökat intresse från den offentliga sektorn. Detta framgår också av en undersökning som visar att 60 procent av de tillfrågade inom offentlig sektor tror att de kommer att outsourca mer om fem år. Vi tror starkt på en ökad andel offentliga uppdrag i framtiden, säger Mats Sundbom, Affärsenhetschef på Coor Service Management.

Samarbetet innebär att cirka 70 personer vid Landstinget Gävleborg kommer att erbjudas anställning på Coor Service Management.

– Vi är mycket nöjda med valet av Coor. De kan erbjuda en verksamhet med hög kvalitet, har goda vitsord och ett bra pris. Coor har också en personalpolitik som värderar engagemang och som erbjuder personalen goda utvecklingsmöjligheter, säger Ann-Margret Knapp, (s) i Landstinget Gävleborg.